<>

http://edhivirgi.com/actually/[TRANSLITN]-220.html Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

http://mediaoverseas.net/vice/[TRANSLITN]-132.html Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

http://citralestarigroup.com/painting/[TRANSLITN]-496.html http://www.mountkailash.com/tribe/[TRANSLITN]-47.html ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  наркотик ромашка  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.  http://www.imperialtours.net/abstain/[TRANSLITN]-392.html δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  Psilocybe в Покровске  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

http://www.poultry.id/game/[TRANSLITN]-69.html (Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

go here Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Скорость a-PVP в Жуковском Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Купить закладки спайс в Абинске Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

http://diggerkrot.ru/nomatter/[TRANSLITN]-277.html Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

http://www.technimon.gr/crush/[TRANSLITN]-230.html ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

go here Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

jwh 122 Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

click here Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)


enter site


click here http://northernarizonanews.com/melancholy/[TRANSLITN]-132.html Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


http://www.wwtreatment.com/slacken/[TRANSLITN]-421.html

Ο εορτασμός των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης και της 154ης επετείου της Ενώσεως της Επτανήσου με την Ελλάδα στην πόλη της Λευκάδος.

Купить закладки спайс в Павловском Посаде Την Δευτέρα, 21η  Μαΐου 2018, ημέρα διπλού εορτασμού για την νήσο μας, καθώς εκτός από την εορτή των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, η Λευκάδα εορτάζει παράλληλα και την 154η  επέτειο της Ενώσεως των Επτανήσων με την μητέρα Ελλάδα, τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Νικολάου Λευκάδος Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του…

Εορτάστηκε με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα η μνήμη των Αγίων Πατέρων στην ομώνυμη Ιερά Μονή Αλεξάνδρου Νικιάνας.

купить спиды закладка спб Το διήμερο του Σαββάτου, 19 και Κυριακής 20 Μαΐου 2018 εόρτασε με κάθε εκκλησιαστική λάμπρότητα και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό η Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων στην Νικιάνα Αλεξάνδρου, με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της εν Νικαία Α’ Οικουμενικής Συνόδου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 7.00 μ.μ. εψάλη ο…

Συνάξεις προσευχής εν όψει των Πανελλαδικών κι ενδοσχολικών εξετάσεων.

тор браузер и закладки ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   Τήν ἐρχόμενη ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΜΑΪΟΥ 2018 καί ὥρα 8.30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Νυδρί θά τελεσθεῖ Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν νέων, πού πρόκειται νά διαγωνισθοῦν στίς Πανελλαδικές καί τίς ἐνδοσχολικές ἐξετάσεις….

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιερά Μονής Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου Λευκάδος.

follow link        ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Α Γ Ι Ω Ν  Π Α Τ Ε Ρ Ω Ν   ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ                    Σ  Α Β  Β Α Τ Ο,  19   Μ Α Ϊ Ο Υ  2018                    19.00 μ.μ.               Μέγας Πανηγυρικός…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με την Ιερά μας Μητρόπολη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) σε συνεργασία με την…

Η Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου στις Ενορίες Ασπρογερακάτων και Αλάτρου Λευκάδος.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 16 Μαΐου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ. εψάλη στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου Οφρυά Ασπρογερακάτων ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος π. Χριστοφόρος Αραβανής. Την κυριώνυμο ημέρα Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 και ώρα 08.00 π.μ. τελέσθηκε…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων μνήμης Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Λευκάδος.

Ι Ε Ρ Α   Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ   Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἐπ’ ευκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Κ Α Ι  Ε Λ Ε Ν Η…

Η Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία της Αποδόσεως του Πάσχα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων Λευκάδος.

Την Τρίτη, 16 προς Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Συρίδωνος Λαζαράτων κατανυκτική Αρχιερατική Ιερά Αγρυπνία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Θεοφίλου, πλαισιούμενου από κληρικούς των Αρχιερατικών Περιφερειών Λευκάδος και Καρυάς – Σφακιωτών.

Η Ιερά Πανήγυρις της Αναλήψεως του Κυρίου στο ομώνυμο Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Φανερωμένης στο Φρύνι.

Γνωστοποιοῦμε στοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ὅτι τὴν ἐρχομένη ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2018, ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἑορτάζει μὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα τὸ Ἱστορικὸ Ἱ. Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Λευκάδος στὸ ΦΡΥΝΙ. Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς καὶ ὥρα 7:30 μ.μ. θὰ τελεσθεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς. Τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ ἡ ἔναρξις τῆς Θείας Λειτουργίας…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων της εορτής της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Οσίου Πατρός Ιωακείμ του Ιθακησίου στο Σταυρό Ιθάκης.

Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ  επι τη μνήμη της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ   Τ Ο Υ  Ι Θ Α Κ Η Σ Ι Ο Υ («Παπουλάκη»)     Π Ρ Ο Γ Ρ Α…

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με την Ιερά μας Μητρόπολη.

Η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πρόκειται να υλοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10644/10-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού…


Стаф в Переславле-залесском Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου source link  


  http://www.gittfeed.com/bore/[TRANSLITN]-123.html Ιερές Ακολουθίες εν όψει των Πανελλαδικών κι ενδοσχολικών εξετάσεων:

   

  http://ejewellerycart.com/scrutiny/[TRANSLITN]-347.html Ιερά Παράκληση: Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Καρυάς –

  Мониторинг игровых серверов, раскрутка сервера cs Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, ώρα 08.30 π.μ.

   

  http://www.owmun.com/feed/[TRANSLITN]-323.html Ιερά Παράκληση: Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Νυδρίου –

  Гашиш в Каменногорске Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, ώρα 20.30 μ.μ.

   

  Купить DOMINO Балей Ιερά Αγρυπνία: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελιστρίας Λευκάδος –

  Закладки скорость в Борисоглебске Παρασκευή, 25 πρός Σαββάτο 26 Μαΐου 2018, ώρα  20.00 μ.μ. – 00.15 π.μ.

   

  http://delhihours.com/glue/[TRANSLITN]-262.html ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2018

   

  Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών και Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών μας.

   

  click here ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  http://zhituojichu.com/asleep/[TRANSLITN]-244.html ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  http://mediaoverseas.net/vice/[TRANSLITN]-434.html ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ

  click here  

  Стаф в Избербаше ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  сколько весит экстази ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  source url ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  go to site ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  watch ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  http://cryptofaces.com/impressive/[TRANSLITN]-162.html ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  source site Συναξάριον

  synaxari