<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Εθιμοτυπική Επίσκεψη πρώην Διοικητή Τροχαίας Λευκάδος κ. Επαμεινώνδα Κατωπόδη στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Το πρωί της Δευτέρας,  16 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Θεόφιλο επισκέφθηκε στο Επισκοπείο της Ιεράς μας Μητροπόλεως ο  κ. Επαμεινώνδας Κατωπόδης, Αστυνόμος Α’, ο οποίος διετέλεσε επί τριά χρόνια Διοικητής Τροχαίας Λευκάδος και προσφάτως μετατέθηκε στο Α .Τ της πόλεως. Κατά την διάρκεια της συζήτησής τους αντάλλαξαν απόψεις…

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελιστρίας Περιγιαλίου Λευκάδος.

Το πρωινό της Κυριακής, 15 Οκτωβρίου 2017 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελιστρίας Περιγιαλίου Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος π. Σπυρίδων Μπούρης. Πρίν το «Δι’ ευχών» ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο Ιερό Μνημόσυνο του αειμνήστου Σπυρίδωνα Καρτάνου και το τρίχρονο Ιερό…

Ανακοίνωση Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τήν Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η, 18 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2017, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου Θεία Λειτουργία ἀπό 6.30 π.μ. ἔως 8.45 π.μ.

Την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου η δεύτερη για φέτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ. στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος θα πραγματοποιηθεί συν Θεώ η δεύτερη για φέτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής (Σ.Μ.Α.Γ.) με ομιλητή τον Αιδεσιμολ/το Πρωτ/τερο π.  Γεράσιμο Ζαμπέλη, εφημέριο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας Λευκάδος, με θέμα «ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι»…

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως για το έτος 2017-2018.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 12 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου πόλεως Λευκάδος η πρώτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής (Σ.Μ.Α.Γ.) για το τρέχον έτος. Αφού προηγήθηκε η Ακολουθία του Εσπερινού, στη συνεχεία ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος  τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού με πατέρες της Ιεράς μας Μητροπόλεως…

Δελτίο Τύπου Ιεράς Συνόδου περί Απολογισμού Δαπανών για την Φιλανθρωπική Διακονία κατά το παρελθόν έτος 2016.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί του Απολογισμού των Δαπανών για την Φιλανθρωπική Διακονία κατά το έτος 2016, υπό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Ιερών Μητροπόλεως της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Μια ημέρα για τους γονείς» της Κατασκήνωσης και όχι μόνο!!

Έχει πλέον καθιερωθεί. Μικροί και μεγάλοι το περιμένουν! Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες των παιδιών που συμμετέχουν κάθε καλοκαίρι στις Εκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας «ζηλεύουν» τα βλαστάρια τους για την πολύτιμη ευκαιρία που έχουν κι έτσι, μια Κυριακή του φθινοπώρου, για μια ολόκληρη μέρα, οι γονείς ξαναγίνονται παιδιά! Η «ημέρα για τους γονείς»…

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μοσχάτου.

Σας παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό από την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Μοσχάτου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας στους Σκάρους.

Το πρωινό της Κυριακής, 8 Οκτωβρίου 2017 τελέσθηκε με την ευλογία του Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο ερειπωμένο εξωκλήσι της Παναγίας της Ευαγγελίστριας σε μία από τις βουνοκορφές των Σκάρων, κοντά στο δρυοδάσος. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης. Πριν το «Δι’…

Εκπαιδευτική επίσκεψη του Α’ Γυμνασίου Λευκάδος με θέμα την Βυζαντινή Μουσική στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας.

Το πρωινό της Τετάρτης, 4 Οκτωβρίου 2017 η Β’ τάξη του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας πραγματοποίησε, στα πλαίσια του μαθήματος της Μουσικής, διδακτική επίσκεψη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας της πόλεως. Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, όπου είχαν την δυνατότητα να ανακαλύψουν τον πολιτιστικό αυτό θησαυρό, που κοσμεί αιώνες τώρα …

Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στο Δημοτικό Σχολείο Καλάμου.

   Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, ευρισκόμενος πάντοτε κοντά στη νεολαία, πραγματοποίησε την περασμένη βδομάδα επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Καλάμου συνοδευόμενος από τον εφημέριο του νησιού Αιδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ηλία Γουργολίτσα.  Κατά την παραμονή του στο σχολείο ήρθε σε επικοινωνία τόσο με τις δασκάλες όσο και με τους μικρούς μας φίλους, συζητώντας μεταξύ άλλων…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  aaa

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  diskopotiro  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari