<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου επί τη Εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Νικητηρίων της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Πρός Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν Εὐλογημένο Λαό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί, Ἐνῶ τό εὐσεβές Ἔθνος μας ἐξακολουθεῖ νά ἑορτάζει, ὅσο οἱ ὑγειονομικές συνθῆκες τό ἐπιτρέπουν, τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, καταφθάνει καί πάλι ἡ ἐπέτειος τῶν Νικητηρίων τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ…

Την επαναληπτική δόση εμβολίου κατά του κορωνοϊού έκανε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος.

Την επαναληπτική (τρίτη) δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού έκανε το πρωί της Δευτέρας, 25 Οκτωβρίου 2021 στο Νοσοκομείο Λευκάδος ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καθ´όλη τη διάρκεια της πανδημίας έχει κρατήσει υπεύθυνη και ουσιαστική στάση αναφορικά με την καθολική και πιστή εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων…

Πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 202 ετών από την εξέγερση των χωρικών της Λευκάδας το 1819 παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.

Ο Δήμος Λευκάδας με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και τη συμπλήρωση 202 ετών από την εξέγερση των χωρικών της Λευκάδας, το 1819 εναντίον των Άγγλων, που ξέσπασε στο Σπανοχώρι λόγω της επιβολής έκτακτης βαριάς φορολογίας για τη διάνοιξη του διαύλου της Λευκάδας αποτελώντας ένα μείζον γεγονός της τοπικής και…

Πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο, 23 Οκτωβρίου 2021 στο Σπαρτοχώρι Μεγανησίου η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα ¨Καρκίνος του μαστού: Η διαδρομή από τη διάγνωση στη θεραπεία¨.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 23 Οκτωβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος μετέβει στο Σπαρτοχώρι Μεγανησίου όπου κι έλαβε μέρος στις εργασίες της Επιστημονικής ημερίδας με θέμα ¨Καρκίνος του μαστού: Η διαδρομή από τη διάγνωση στη θεραπεία¨ στα πλαίσια της ενημέρωσης της πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την γυναικεία νόσο. Οι εργασίες της ημερίδας έλαβαν…

H αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου στον Ιερό Ναό Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Λευκάδος.

Το απόγευμα της Παρασκευής, 22 προς Σαββάτο, 23 Οκτωβρίου 2021 τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Λευκάδος Ιερά Αγρυπνία, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19 με την ευκαιρία της εορτής της μνήμης του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Τόσο τις Ιερές Ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου όσο και την αρχαιοπρεπή…

¨Χαρά που το᾽χουν τα βουνά…¨: Μουσικό Οδοιπορικό από την Άλωση της Πόλης μέχρι την Επανάσταση του 1821.

Το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολις Λευκάδος & Ιθάκης, ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος «Νέα Χορωδία Λευκάδας» και η Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος διοργανώνουν εκδήλωση εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τίτλο: «Χαρά που το ‘χουν τα βουνά…». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:30 στο Φουαγιέ…

Ξεκίνησαν στον Ιερό Ναό Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Λευκάδος οι Συνάξεις Μελέτης Αγίας Γραφής για το έτος 2021 – 2022.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 7.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Λευκάδος η έναρξη των εφετινών Συνάξεων Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Νωρίτερα εψάλη η Ακολουθία του Εσπερινού και στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τέλεσε τον καθιερωμένο Αγιασμό πλαισιούμενος από κληρικούς μας.  Ακολούθησε χαιρετισμός από…

Θεία Λειτουργία και Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το πρωί της Πέμπτης, 21ης Οκτωβρίου 2021 τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου, Πατριάρχου Κων/ πόλεως Θεία Λειτουργία, με την ευκαιρία της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Χριστοδούλου του εν Πάτμω. χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε, τηρουμένων των περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του covid-19, ο…

Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην εορτή του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του Νέου Ασκητού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος.

Την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 τελέσθηκε στον εορτάζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου πλαισιωμένου από κληρικούς της Αρχιερατικής Περιφέρειας πόλεως Λευκάδος. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος αναφερόμενος μεταξύ άλλων στο πρόσωπο και τα θαύματα του εορταζόμενου Οσίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία…

Η Ιερά Πανήγυρις της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου πατρός ημών Γερασίμου του Νέου Ασκητού στον ομώνυμο Ιερό Ναό στη Βασιλική Λευκάδος.

Το πρωί της Τετάρτης, 20 Οκτωβρίου 2021 τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Βασιλικής Λευκάδος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ᾽αρτοκλασίας με την ευκαιρία της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός Γερασίμου του εν Κεφαλληνία του Νέου Ασκητού. Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος κληρικοί των Αρχιερατικών Περιφερειών Βασιλικής και Νυδρίου.Τον θείο λόγο κήρυξε ο…

Η Ιερά Πανήγυρις της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου πατρός ημών Γερασίμου του Νέου Ασκητού στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Ασπρογερακάτα Λευκάδος.

Το πρωί της Τετάρτης, 20 Οκτωβρίου 2021 τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Ασπρογερακάτων Λευκάδος Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ᾽αρτοκλασίας με την ευκαιρία της εορτής της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός Γερασίμου του εν Κεφαλληνία του Νέου Ασκητού. Στη Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος κληρικοί της Αρχιερατικής Περιφέρειας Καρυάς – Σφακιωτών.Τον θείο λόγο κήρυξε ο…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


  Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Κατωχωρίου Λευκάδος

  Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021, ώρα 5.30 μ.μ.

  ———————————-

  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Μανασίου Λευκάδος

  Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021, ώρα 8.00 π.μ.

  ΚΑΝΑΛΙ YOUTUBE ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari