<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τό Σ Α Β Β Α Τ Ο, 16 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2017, θά τελεσθεῖ στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ἀπό 7.30 π.μ. ἔως 9.00 π.μ.             ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ   

Δελτίο Τύπου Ιεράς Μητροπόλεως.

  Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κύριος κ. Θεόφιλος, δεν θα αποστείλει και φέτος τις εόρτιες ευχές του εν όψει των Χριστουγέννων και της ελεύσεως του νέου έτους 2018 με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία», αλλά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ευχαριστεί από καρδίας…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων μνήμης Αγίου Διονυσίου στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Αναργύρων πόλεως Λευκάδος.

  ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  Την προσεχή Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, εορτή του εν Αγίοις πατρός ημών Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του εν Ζακύνθω, πανηγυρίζει ο Ιερός Eνοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων της πόλεως μας.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ:  Σάββατο 16 Δεκεμβρίου:   6:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.  Κυριακή 17 Δεκεμβρίου:  7:00 π.μ.  Όρθρος…

Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βλυχού.

Την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 εψάλη στον Ι. Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Βλυχού ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, επί τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού. Στην Ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεόφιλος, πλαισιούμενος από κλρικούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Το θείο λόγο κύρηξε ο Ιερολογιώτατος…

Πραγματοποιήθηκε η 41η Ιερατική Σύναξη της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου (Παναγίας των Ξένων) πόλεως Λευκάδος η 41η από ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου Ιερατική Σύναξη των κληρικών της Ι. Μητροπόλεώς μας. Νωρίς το πρωϊ τελέσθηκε η  Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. Στη συνεχεία…

Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων.

Το πρωϊνό της Τρίτης, 12ης Δεκεμβρίου 2017 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαζαράτων Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.  Παρόντες στην Θεία Λειτουργία ήταν μεταξύ άλλων οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων του χωριού. Το θείο λόγο κήρυξε ο Ιερολογιώτατος Ιεροδιάκονος της Ιεράς μας Μητροπόλεως π. Χριστοφόρος…

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου.

Το πρωινό της Κυριακής, 10 Δεκεμβρίου 2017 τελέσθηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Ιράς Αθανίου Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. Θεοφίλου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην Ευαγγελική περικοπή της ημέρας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκε προς όλους μοναστηριακό κέρασμα…

Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση στην «Καταφυγή» για την ενίσχυση του Κέντρου Νεότητoς της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Για μια ακόμη χρονιά το Κέντρο Νεότητος της Ι. Μητροπόλεώς μας διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεση για την ενίσχυση των σκοπών του κατά την περίοδο των γιορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου. Η Δωροέκθεση διοργανώνεται με την ευθύνη ομάδας παιδιών και νέων εθελοντών,  στην «Καταφυγή» (κοντά στην Κεντρική Πλατεία, οδ. Μεγανησίου 5, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου…

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Νοσοκομειακού Παρεκκλησίου Αγίου Ελευθερίου πόλεως Λευκάδος.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐτήσιας ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Υ  καί τῆς μητρός αὐτοῦ Α Ν Θ Ι Α Σ, πανηγυρίζει τό ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  ὡς ἑξῆς:   Π Ε Μ Π Τ Η  14 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι…

Προγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων μνήμης Αγίου Σπυρίδωνος Ενορίας Λαζαράτων.

Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ        Τήν Τ Ρ Ι Τ Η, 12 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2017, ἑορτή τοῦ ἔν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ, θά πανηγυρίσει ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στά ΛΑΖΑΡΑΤΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ὡς ἑξῆς:…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


  Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου

  Ιερός Ενοριακός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικής

  Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 6.00 μ.μ.

   

  Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

  Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίων Αναργύρων Λευκάδος

  Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 8.00 π.μ.

  Δοξολογία Πυροσβεστικού Σώματος, ώρα 10.15 π.μ.

  Λιτανεία Αγίου Διονυσίου, ώρα 10.30 π.μ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΗΜΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

   

  Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών και Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών μας.

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΙΕΡΩΝ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

  diskopotiro

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari