<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

go ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  эрекция под экстази  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.  Купить Марка Черноголовка δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  где купить метадон  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)http://ertugevrekli.net/undo/zakladki-narkotiki-v-orenburge.html Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η λιτάνευσις της ιεράς εικόνας του Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου.

Το πρωινό της Δευτέρας, 23 Απριλίου 2018, εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, με την συμμετοχή κληρικών των Αρχιερατικών Περιφερειών πόλεως Λευκάδος και Νυδρίου. Το θείο Λόγο κήρυξε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι. Μητροπόλεως κι εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου…

Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Επισκοπής Καλάμου.

Το πρωϊ της Δευτέρας, 23 Απριλίου 2018, ανήμερα της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Επισκοπής Καλάμου Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας, με την συμμετοχή κληρικών της Αρχιερατικής Περιφέρειας πόλεως Λευκάδος. Τον θείο λόγο κήρυξε ο ευλαβέστατος Ιεροδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως π. Σπυρίδων Μπούρης. Πρίν το πέρας της…

Ο Πανηγυρικός Δισαρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή Σκάρων Αλεξάνδρου.

Το απόγευμα της Κυριακής, 22 Απριλίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ. εψάλη στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Σκάροι Αλεξάνδρου, ο Πανηγυρικός Δισαρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικονήσου κ. κ. Ιωσήφ και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Θεοφίλου, με την συμμετοχή κληρικών των Αρχιερατικών Περιφερειών πόλεως Λευκάδος και Νυδρίου….

Η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου «Ρουπακιά» Λευκάδος.

Το πρωϊ της Δευτέρας, 23 Απριλίου 2018, ανήμερα της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στον ερειπωμένο οικισμό του Ρουπακιά,  Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας. Από νωρίς το πρωί τον Ιερό Ναό κατέκλεισε πλήθος ευσεβών πιστών από τα γύρω χωριά για να λάβουν την ευλογία του Αγίου. Την…

Η Ιερά Πανήγυρις του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή «Πισά» Μαραντοχωρίου.

Το απόγευμα της Κυριακής, 22 Απριλίου 2018 και ώρα 7.30 μ.μ. εψάλη στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή «Πισάς» Μαραντοχωρίου, ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας, με την συμμετοχή κληρικών των Αρχιερατικών Περιφερειών πόλεως Λευκάδος και Βασιλικής. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος κι εφημέριος του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγίας…

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο Ιερό Ενοριακό Ναό Πινακοχωρίου Λευκάδος.

Το απόγευμα της Κυριακής, 22 Απριλίου 2018 εψάλη στον Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Πινακοχώρι Λευκάδας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας,  με την συμμετοχή αρκετών κληρικών μας. Τον θείο λόγο κήρυξε  ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς μας Μητροπόλεως Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης. Στη συνέχεια, κλήρος και λαός, λιτάνευσαν την ιερά εικόνα του εορταζομένου Αγίου στα…

Πραγματοποιήθηκε με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια η Τελετή Ενθρόνισης του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Την Κυριακή των Μυροφόρων 22 Απριλίου 2018, μετά το πέρας της Δοξολογίας του Όρθρου, τελέστηκε με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Πεφανερωμένης Λευκάδος, η Προχείριση και η Ενθρόνιση του  Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Ασπρογέρακα, υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ….

Το ετήσιο Αρχιερατικό Ιερό Μνημόσυνο της Ελευθερίας Βρεττού, πρεσβυτέρας του Αιδεσιμ. Πρωτ. π. Σπυρίδωνος Βρεττού.

    Το πρωινό του Σαββάτου, 21 Απριλίου 2018 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου πόλεως Λευκάδος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου.    Ο Σεβασμιώτατος, πριν το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος από κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως τέλεσε το ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο της αείμνηστης Ελευθερίας Βρεττού,…

Στις 3 Μαΐου η τελευταία για φέτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

  Σας ενημερώνουμε ότι συν Θεώ την Π Ε Μ Π Τ Η, 3 ΜΑΪΟΥ 2018 και ώρα 19.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η τελευταία ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, με ομιλητή τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο  π. Θ ε ο δ ό σ ι ο   Δ ε ν…

Πραγματοποιήθηκε η προτελευταία για φέτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.

Το απόγευμα της Πέμπτης, 19 Απριλίου 2018 και ώρα 7.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος η προτελευταία ΣΥΝΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, με ομιλητή τον ευλαβέστατο Ιεροδιάκονο της Ιεράς μας Μητροπόλεως π. Σ π υ ρ ί δ ω ν α   Μ π ο ύ ρ η, και…

Ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στις Ενορίες και τις Ιερές Μονές της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Κοινοποιούμε προγράμματα λατρευτικών εκδηλώσεων της μνήμης του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου σε Ιερούς Ναούς και Ιερές Μονές της Ι. Μητροπόλεως. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ  ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΡΥΩΤΩΝ    ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (Κοιμητηρίου παλαιού χωριού Καρυωτών)         Τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 23 Απριλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του…

Προχείριση και Ενθρόνιση εκλεγμένου Καθηγουμένου Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Την Κυριακή των Μυροφόρων, 22 Απριλίου 2018, μετά το πέρας της Δοξολογίας του Όρθρου και ώρα 8:45 πρωινή, θα τελεστεί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, κατά την Εκκλησιαστική τάξη, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου, η Προχείριση και η Ενθρόνιση του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου…


click Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου http://www.hsbsolutions.com.au/ash/privatnost-v-seti.html  


  Το φετινό πρόγραμμα λειτουργίας των Παιδικών και Νεανικών Συντροφιών των Ενοριών μας.

   

  http://majapahittravelfair.com/irrelevant/tsveta-metamfetamina.html ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  source site ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  http://novobiz.ru/state/chto-znachit-parental-advisory-explicit-content.html ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ

  click  

  схема jammer emp ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  go to link ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  see ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  алкоголь и бронхолитин ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ  go to link Τυπική Διάταξις

  TD

  мир экстаза магазин e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  source site Συναξάριον

  synaxari