<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)

Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


okkkk

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ κ. κ. ΘEOΦΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐλογημένον Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν. καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν…

logo

Εκτός λειτουργίας η ιστοσελίδα μας λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ζητούμε την κατανόηση σας για το γεγονός ότι η ιστοσελίδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως παρέμεινε ανενεργή όλο αυτό το χρονικό διάστημα λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα για την πολύπλευρη ποιμαντική δραστηριότητα της τοπικής μας Εκκλησίας που σκοπό  έχει την πνευματική καλλιέργεια και αφύπνιση.

jg

O π. Νεκτάριος Κωτσάκης Hγούμενος της Ιεράς Μονής Ομπλού Πατρών στη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου.

Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας και στο πλαίσιο των Συνάξεων Μελέτης Αγίας Γραφής, θα πραγματοποιήσει ομιλία ο παν. Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Κωτσάκης Hγούμενος της Ιεράς Μονής Ομπλού Πατρών.

tournoua 2016 (22)

Mια διπλή αθλητική γιορτή στον Άγιο Πέτρο για τα παιδιά των Ενοριακών μας Συντροφιών!

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας διοργάνωσε το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 στο γήπεδο του Αγίου Πέτρου μία διπλή αθλητική γιορτή για τα παιδιά που συμμετέχουν στις Παιδικές και Νεανικές Συντροφιές των Ενοριών μας: το 7ο Διενοριακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου, για ομάδες και το 3ο Διενοριακό…

Treis-Ierarxes-04

Μια υποθετική συνέντευξη απο τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες…

Τρεις Ιεράρχες και παιδεία: Έξοδος στη Ζωή Μια υποθετική συνέντευξη απο τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες, μέσα απο αποσπάσματα των λόγων τους, βασισμένη στο ομότιτλο κείμενο του π. Βασιλείου Θερμού. ( πρώτη δημοσίευση : περιοδικό ¨Διάβαση¨, 35 (2002), σ. 4-14 ) .  (Απο το κανάλι της Ιεράς μας Μητροπόλεως στο You Tube.)

enisxytikh

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στην ¨Καταφυγή¨

Απο το Κέντρο Νεότητας της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ανακοινώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου που θα πραγματοποιηθούν στην ¨Καταφυγή¨.

IMG_3204

To Αρχιερατικό Μνημόσυνο του Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κυρού Νικηφόρου (Δεδούση).

Το πρωινό της Πέμπτης, 28 Ιανουαρίου 2016 τελέσθηκε στον Ιερό Ενοριακό Αγίων Αναργύρων Λευκάδος Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία το Αρχιερατικό Μνημόσυνο του αειμνήστου Μητροπολίτου  Λευκάδος και Ιθάκης κυρού Νικηφόρου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως οκτώ ετών από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου της τοπικής μας…

ekpaideytiki_dihmerida_Ekpaideysi kai Texni (8)

Εκπαιδευτική Διημερίδα «Εκπαίδευση και Τέχνη» εν όψει της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών: Μια αληθινή γιορτή της Εκπαίδευσης!

Ήταν πραγματικά μια γιορτή της Εκπαίδευσης· μια γιορτή των Γραμμάτων στον τόπο μας! Το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας π. Θεοφίλου, συνεργάστηκε με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας και με τα Γραφεία των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Φιλολόγων της περιοχής…

IMG_3161

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής για το νέο έτος.

Την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18:30 στον Ιερό Ενοριακό Ναό των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου Λευκάδος, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Ποιμνάρχου μας και κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως η πρώτη για το νέο έτος  σύναξη μελέτης της Αγίας Γραφής με ομιλητή τον αξιότιμο κ. Ἐμμανουήλ Σταθούλια, θεολόγο και θέμα: «Πνευματική καρποφορία: Ἀναφορά στήν παραβολή τῆς ἀκάρπου συκῆς.

enisxytikh

Πρόγραμμα λειτουργίας της «Καταφυγής» για δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας μαθητές Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου

Ήδη ανακοινώθηκε ότι, χάρη στο πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το Κέντρο Νεότητας της Ι. Μητροπόλεώς μας υλοποιεί ήδη πρόγραμμα απογευματινής ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν Δάσκαλος και καθηγητές Αγγλικών, Φυσικής, Μαθηματικών και Φιλολογικών μαθημάτων και θα οργανωθούν τα…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


   

  Dialogoi Goneon 2015

   

     Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari