<>

Ανακοίνωση περί της λειτουργίας των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Categories: Τελευταία νέα

Κατόπιν τῆς παράτασης τῆς ἰσχύος τῆς ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 20036 / 22.3.2020 κοινῆς Ὑπουργικῆς ἀπόφασης (ΦΕΚ 986, τεῦχος Β’), σχετικά μέ τήν «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τοῦ προσωρινοῦ περιορισμοῦ τῆς κυκλοφορίας τῶν πολιτῶν πρός ἀντιμετώπιση τοῦ κινδύνου διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19», σᾶς γνωρίζουμε ὅτι, προληπτικά, τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά ἐξακολουθήσουν νά παραμένουν 

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α

ἕως καί τήν  Παρασκευή  1  ΜΑΪΟΥ  2020.

 

Γιά ἐξαιρετικά ἐπείγουσες περιπτώσεις μπορεῖτε νά ἐπικοινωνεῖτε διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (imlefith@gmail.com) ἤ μέ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Ἀθανάσιο Κοσμᾶ στό τηλέφωνο 6944140052

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ