<>

Ανακοίνωση περί της λειτουργίας των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Categories: Τελευταία νέα

Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά λειτουργοῦν κανονικά γιά τό κοινό ἀπό τή

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ 2020, ὥρες 09:30 π.μ. ἕως 12:30 μ.μ. .

Γιά ἐπείγουσες περιπτώσεις, ἕως τότε, μπορεῖτε νά ἐπικοινωνεῖτε διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (imlefith@gmail.com)

ἤ μέ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Ἀθανάσιο Κοσμᾶ

στό τηλέφωνο 6944140052

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ