<>

Αναστολή μαθημάτων Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

Categories: Τελευταία νέα

Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ1Α/Γ.Π.οικ.69863/ 02.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 4829/Β/02-11-2020), στο πλαίσιο λήψεως προληπτικών μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ

η προσωρινή αναστολή των μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

   Σε περίπτωση που τροποποιηθεί η απόφαση των αρμοδίων Αρχών, θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση. Τα μαθήματα, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες, θα συνεχιστούν διαδικτυακά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΕΚ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ