<>

Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Μουσικά Σύνολα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».

Categories: Τελευταία νέα

‘Ακολουθεί πρός ἐνημέρωσιν Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ θέμα: «Μουσικά Σύνολα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος».