<>

Εγκύκλιο Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾Ἑπιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.03.2020 έως 30.03.2020῾῾.

Categories: Τελευταία νέα

Κατόπιν δημοσιεύσεως του υπ. αριθμ. 872/16.03.2020 Φ.Ε.Κ. (τ. Β’) περί ῾Ἑπιβολής του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.03.2020 έως 30.03.2020῾῾ακολουθεί σχετικό Εγκύκλιο Σημείωμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος:

 

Φ.Ε.Κ.