<>

Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ῾῾Περί της Εορτής της 25ης Μαρτίου῾῾.

Categories: Τελευταία νέα

Η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ῾῾Περί της Εορτής της 25ης Μαρτίου῾῾ἐχει ως εξής: