<>

Επιστολή του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας για το ζήτημα της διατήρησης των ολιγομελων τμημάτων στο Γυμνάσιο και στις Λυκειακές Τάξεις Καρυάς.

Categories: Τελευταία νέα

Ἀρ. Πρωτ.: 1397                                                                                  Ἐν Λευκάδι, τῇ 13ῃ Ὀκτωβρίου 2016

 

Πρός

Ἀξιότιμον κ.  Κ ω ν σ τ α ν τ ῖ ν ο ν  Γ κ ο ύ σ η ν,

Περιφερειακόν Διευθυντήν Ἐκπαίδευσης Ἰονίων Νήσων

Εἰς  Κ έ ρ κ υ ρ α ν

 

 

             Διά τῆς παρούσης ἐπιθυμῶ νά ἑνώσω τή φωνή μου μέ τήν ἔκκληση τοῦ Συλλόγου Καθηγητῶν τοῦ Γυμνασίου καί τῶν Λυκειακῶν Τάξεων Καρυᾶς «Ἀπόστολος (Λάκης) Σάντας», ἀναφορικῶς μέ τό σοβαρότατο ζήτημα τῆς διατήρησης τῶν ὀλιγομελῶν τμημάτων στό Γυμνάσιο καί στίς Λυκειακές Τάξεις Καρυᾶς.

              Ἀφουγκραζόμαστε μέ ἰδιαίτερη ἀνησυχία, κύριε Διευθυντά, τίς ἐναγώνιες ἐκκλήσεις τῶν πνευματικῶν μας παιδιῶν. Οἱ κάτοικοι τῆς ὀρεινῆς Λευκάδος ἐπιμένουν, ὡς ἄλλοι Ἀκρίτες, παρά τή δυσκολία τῆς μετακίνησης καί τήν ἔλλειψη κοινωνικῶν εὐκαιριῶν, νά δίνουν ζωή καί κατά τή χειμερινή περίοδο στά ὀλιγάνθρωπα χωριά τῆς περιοχῆς, μακριά ἀπό τούς προσοδοφόρους τουριστικούς προορισμούς τοῦ νησιοῦ μας καί χωρίς ἄνεση οἰκονομική οἱ περισσότεροι.

            Ἡ περιοχή ἔχει ἤδη ἀπογυμνωθεῖ ἀπό τίς αὐτοδιοικητικές καί ἀστυνομικές της ἀρχές. Ἔχουν ἤδη κλείσει τά προηγούμενα χρόνια τό Δημοτικό Σχολεῖο Καρυᾶς καί τό Νηπιαγωγεῖο Σφακιωτῶν, ἐνῶ ὑποβαθμίστηκε τό ἄλλοτε Λύκειο σέ Λυκειακές Τάξεις. Εὔλογα, λοιπόν, ἀνησυχοῦν οἱ κάτοικοι γιά τήν τύχη καί αὐτοῦ τοῦ Σχολείου στό ὄχι πολύ μακρινό μέλλον.

           Ὑποστηρίζουμε τό καθ’ ὅλα δίκαιο καί εὔλογο αἴτημά τους νά διατηρηθοῦν τά ὀλιγομελῆ τμήματα τοῦ Σχολείου, τό ὁποῖο παραμένει ἕνας τελευταῖος πνεύμονας ζωῆς στήν ὀρεινή Λευκάδα.

            Ἐλπίζουμε ὅτι θά ἐπεναξετάσετε τήν ἀπόφασή σας, συμμεριζόμενος τόν κόπο καί τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν οἱ νεαροί μαθητές στόν ἀγώνα τους γιά τή μόρφωση. Ἡ γεωφυσική διαμόρφωση τῆς περιοχῆς καί οἱ ἀποστάσεις, νομίζω, τό δικαιολογοῦν.

           Σᾶς εὐχόμαστε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στά πολυεύθυνα καθήκοντά Σας καί διατελοῦμε

Μετ’  εὐχῶν ἐν Κυρίῳ καί τιμῆς

ο Μητροπολίτης

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης  Θ ε ό φ ι λ ο ς

 

 

Κοινοποίηση:

  1. Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Καρυᾶς
  2. Σύλλογο Γονέων καί Κηδεμόνων Γυμνασίου καί Λυκειακῶν Τάξεων Καρυᾶς
  3. Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων. Ἀθήνα.
  4. Ἀξιότιμο κ. Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Λευκάδος. Ἐνταῦθα.
  5. Ἀξιότιμο κ. Βουλευτή Λευκάδος. Ἐνταῦθα.
  6. Ἀξιότιμο κ. Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδος. Ἐνταῦθα.
  7. Ἀξιότιμο κ. Δήμαρχο Λευκάδος. Ἐνταῦθα.
  8. Ἀξιότιμο κ. Σύμβουλο Παιδαγωγικῶν Θεμάτων Λευκάδος. Ἐνταῦθα.
  9. Ἀξιότιμο κ. Πρόεδρο Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐνταῦθα.
  10. ΕΛΜΕ Λευκάδος. Ἐνταῦθα.

 

doc19-1

doc19-2