<>

Ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο αειμνήστου Αιδεσιμ. Ιερέως π. Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ Φ Λ Ω Κ Α.

Categories: Τελευταία νέα

Τό ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, καί ὥρα 8:30 π.μ. στόν Ἱερόν Κοιμητηριακόν Ναόν Ἁγίας Βαρβάρας Σταυροῦ Ἰθάκης, θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ Ἱερόν Μνημόσυνον, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως ἑνός ἔτους ἀπό τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου

Αἰδεσιμ. Ἱερέως

π. Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ  Φ Λ Ω Κ Α

Οἰκονόμου – τέως ἐφημερίου Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ

Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σταυροῦ Ἰθάκης

  Καλοῦνται ὁ ἱερός κλῆρος καί ὁ φιλόχριστος λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν.