<>

Η πρώτη σύναξη κληρικών και λαϊκών συνεργατών του νεανικού έργου της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Categories: Τελευταία νέα

Στην ¨ Καταφυγή ¨ την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια σύναξη των κληρικών και λαϊκών συνεργατών του νεανικού έργου της Ιεράς μας Μητροπόλεως ,αφού προηγήθηκε η ακολουθία του Εσπερινού στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου. Η σύναξη άνοιξε με την πατρική προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Θεοφίλου. Στη συνέχεια ο διευθυντής του Κέντρου Νεότητος ιερολογιώτατος  διάκονος π. Ιωαννίκιος παρουσίασε το πρόγραμμα του Κέντρου Νεότητος για τη νέα χρονιά καθώς και το κατηχητικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. Κατόπιν ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΞΗ

ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ι. Μ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

(«ΚΑΤΑΦΥΓΗ», 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013)

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες,

Ἀγαπητοί κατηχητές καί λοιποί λαϊκοί συνεργᾶτες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας στό νεανικό Της ἔργο,

Γιά μία ἀκόμη φορά ἀνοίγουν οἱ θύρες τοῦ κατηχητικοῦ ἔτους! Πρόκειται γιά ἕνα χρονικό ὁρόσημο σημαντικό, ἀλλά καθαρῶς συμβατικό, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ δέν διακόπτει τήν ποιμαντική καί κατηχητική ἐργασία Της.

Κάθε Εὐχαριστιακή Σύναξη εἶναι, οὕτως ἤ ἄλλως, μία πρόσκληση τῆς Θεότητος πρός τήν Ἀνθρωπότητα· πρόσκληση γιά συνάντηση, ἁγιασμό, σωτηρία. Τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μέσα στή Θεία Λειτουργία συναζόμαστε «εἰς ἕν», «ἐπί τό αὐτό» καί γινόμαστε «Εἷς Ἄρτος, Ἕν Σῶμα». Ἐνῶ ζοῦμε στό παρόν, βιώνουμε τό Μέλλον. Ἐνῶ κινούμαστε μέσα στήν Ἱστορία, προγευόμαστε τήν Αἰωνιότητα. Βλέπουμε τόν Ἐπίσκοπο ὡς εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τούς Πρεσβυτέρους ὡς εἰκόνες τῶν Ἀποστόλων καί τούς Διακόνους ὡς εἰκόνες τῶν Ἀγγέλων, ἐνῶ ὅλοι οἱ λαϊκοί ἔχουν δεχθεῖ μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί ἰδίως μέ τό Ἱερό Χρῖσμα μία ἀλλιώτικη χειροτονία: μέσα στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας φέρουν τό εἰδικό χάρισμα νά συγκροτοῦν τό λαό τοῦ Θεοῦ. Ὕψιστη τιμή, πού πολλαπλασιάζεται ὅταν κάποιοι καλοῦνται νά ἀναλάβουν εἰδικότερα διακονήματα μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅπως οἱ κατηχητές.

Ἡ Ἐκκλησία μας κατηχεῖ, λοιπόν, πρωτίστως μέ τή ζωή Της· μέ τή Θεία Λατρεία, πού διαποτίζει καί ζωογονεῖ ὅλο τό ἐκκλησιαστικό γεγονός. Προκειμένου ὅμως νά συγκροτηθεῖ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί νά προγευθοῦμε ὅλοι μαζί τῶν Ἐσχάτων, θά πρέπει νά καταγγελθεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας μας, «πᾶσι τοῖς ἔθνεσι». Αὐτό γίνεται μέ τό κήρυγμα καί τήν κατήχηση γιά τούς ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας.

Παρόλο πού χρειάζεται οἱ τρόποι καί οἱ μέθοδοι τῆς κατήχησης νά προσαρμόζονται στήν ἡλικία, τό πνευματικό ἐπίπεδο καί τίς ἀνάγκες  τῶν κατηχουμένων ἤ νά ἀνταποκρίνονται στίς ἰδιαίτερες ἀπαιτήσεις τῶν καιρῶν, ἡ οὐσία τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος μένει ἀναλλοίωτη μέσα στό χρόνο. Οἱ ἐκδρομές, τά πρωταθλήματα, οἱ κατασκηνώσεις καί ὅ,τι ἄλλο ὀργανώνει ἡ Ἐκκλησία μας σκοπό ἔχουν νά ἀποτελέσουν σημεῖα ἐπαφῆς, κοινό τόπο διαλόγου καί νά ἑνώσουν τά νεώτερα μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὡς ὁμάδα προσώπων πού θα χαίρεται ποιοτικά, ἀληθινά καί ἀνόθευτα αὐτή τήν ἐπικοινωνία.

Ὁ σύνδεσμος ὅμως θά εἶναι κάλπικος, ψεύτικος, ἄν εἶναι ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ ἀναφορά καί ἡ ἐπιδίωξή μας! Τό Σῶμα Ἐκείνου ἀγωνιζόμαστε νά συγκροτήσουμε! Ἐκεῖνον πασχίζουμε νά γνωρίσουμε στά παιδιά μέσα ἀπό τίς Παιδικές καί Νεανικές Συντροφιές!

Θά πρέπει, λοιπόν, νά μιλήσουμε στά παιδιά γιά τήν πρόταση ζωῆς πού ὁ Χριστός κομίζει στόν κάθε ἄνθρωπο, ἰδιαίτερα στό σύγχρονο ἄνθρωπο καί νά τούς ὑποδείξουμε μορφές ἀνθρώπων πού βίωσαν αὐθεντικά αὐτή τήν πρόταση ζωῆς: τούς Ἁγίους μας. Παράλληλα, θά πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε κι ἐμεῖς, τό προσωπικό μας παράδειγμα νά μήν εἶναι ἀσύμβατο μέ ὅσα διδάσκουμε –χωρίς νά ἔχουμε τήν ὑπερφίαλη ψευδαίσθηση ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε πρότυπα ἁγιασμοῦ, παρά μόνο ἀγωνιζόμενοι ἄνθρωποι, εὑρισκόμενοι σέ πορεία μετανοίας, σέ μιά ἀλληλουχία πτώσεων καί ἀναστάσεων.

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Δέν θά ἤθελα νά ἐπεκταθῶ σέ λεπτομέρειες! Θά ἤθελα μόνο νά ἐπιστήσω τήν προσοχή σας στά ἑξῆς:

  1. Νά ἔχουμε ζῆλο ἱεραποστολικό, ἀγάπη γιά τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἀγωνία γιά τό κήρυγμα, μέ σκοπό νά μή μείνει κανείς ἄνθρωπος δίπλα μας πού θά ἔχει ἀκούσει λόγο Θεοῦ. Τό ἄν θά ἀνταποκριθεῖ στό κάλεσμά Του, εἶναι ὑπόθεση τῆς προσωπικῆς του ἐλευθερίας!
  2. Δεῖξτε ἀγάπη σέ ὅλους! Μήν ἐγκλωβίζεστε στή λογική τοῦ στιγματισμοῦ, τῆς ἀπόρριψης, τῆς ἄρνησης πού ἔχει κάθε νμικρή κοινωνία γιά ἀνθρώπους πού «ἔφταιξαν», σύμφωνα μέ τά ἀνθρώπινα μέτρα. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔχει ἄλλα κριτήρια καί στή Βασιλεία Του θά μᾶς περιμένουν πολλές καί μεγάλες ἐκπλήξεις! Μήν ἀποκλείουμε κανέναν ἐμεῖς, οἱ δῆθεν «ἅγιοι», ἀπό τό Ἰατρεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐνδιαφερθῆτε εἰδικά γιά τίς οἰκογένειες πού μαστίζονται ἀπό τή φτώχεια ἤ ἐπλήγησαν ἀπό τήν ἀπώλεια κάποιου ἀγαπημένου προσώπου.
  3. Ἐπικοινωνῆστε μέ ὅλους: γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, μικρούς καί μεγάλους! Δέν κάνετε προσωπικές δημόσιες σχέσεις! Τόν Χριστό ἐπιδιώκετε νά κηρύξετε! Ἄρα δέν δικούσθε νά φοβᾶστε ἤ να αἰσθάνεστε μειονεκτικά ἀπέναντι σέ κανένα, ἀλλά οὔτε πάλι νά φέρεσθε ὑποροπτικά, σά νά ἔχετε κάποιου εἴδους ἐξουσία ἐπί τῶν ἀνθρώπων… Δῶστε τό παρών μέ διάκριση καί εὐαισθησία σέ κάθε ἀξιόλογο κάλεσμα.
  4. Πεῖτε τήν Ἀλήθεια! Οἱ ἄνθρωποι χόρτασαν ἀπό «χτυπήματα στήν πλάτη», ὡραῖα λόγια πού «χαϊδεύουν αὐτιά»… Μέ ὡραῖο τρόπο, μέ κατανόηση καί εὐσπλαγχνία γιά τήν ποικιλία τῶν πειρασμῶν πού συναντοῦν οἱ νέοι ἄνθρωποι γύρω τους, μέ συγκατάβαση στίς ἀδυναμίες τους, μέ ἀγάπη… Θά πρέπει ὅμως ὁ Χριστιανός νά γνωρίζει ποῦ θέτει ὁ Χριστός τόν πήχη, γιά νά μπορεῖ νά διακρίνει πόση ἐργασία πνευματική τοῦ ἀπομένει.
  5. Προσευχηθεῖτε πολύ! Γιά τόν Ἐπίσκοπο καί πνευματικό Σας πατέρα, γιά τούς συνδιακόνους Σας στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, γιά τούς ἐν Κυρίῳ συνεργούς Σας στό ἔργο τῆς Κατήχησης, γιά τίος ψυχές πού ὁ Χριστός ἐμπιστεύθηκε στό πετραχήλι Σας (οἱ κληρικοί) ἤ στά, ἕτοιμα γιά διακονία, χέρια Σας (οἱ λαϊκοί)! Νά λειτουργῆτε συχνά (οἱ κληρικοί) καί νά ἐκκλησιάζεσθε συχνά (οἱ λαϊκοί), καλώντας ὅλους σέ σύναξη ἐν Χριστῷ, γιά νά ἁγιάζεται ἡ ζωή καί τό ἔργο σας καί νά ἀρδεύεται ἀπό τά ζωτικά νάματα τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ!

Καί ἀσφαλῶς, ἔχετε ὑπομονή! Ὁ σπόρος πού θά ρίξετε καί τή φετινή κατηχητική χρονιά στό εὔφορο χωράφι τῶν παιδικῶν καί νεανικῶν ψυχῶν θέλει τό χρόνο του, μέχρι νά καρποφορήσει καί χρειάζεται ὁ καλός γεωργός νά ἀγρυπνᾶ συνεχῶς καί νά ἐργάζεται, προστατεύοντας -ὅσο γίνεται- τό γεώργιον τοῦ Θεοῦ ἀπό τά ζιζάνια καί τά «πετεινά τοῦ οὐρανοῦ» πού ἀπειλοῦν τή σοδειά.

Στά πρακτικά ζητήματα θά ἀναφερθεῖ ὁ Διευθυντής τοῦ «Κέντρου Νεότητος», π. Ἰωαννίκιος Ζαμπέλης καί θά ἀκολουθήσει συζήτηση.

Ἐγώ θά ἤθελα μόνο, κλείνοντας, νά σᾶς πῶ ὅτι ἔχω ἐμπιστοσύνη στήν ποιμαντική σας εὐαισθησία, στό ἐκκλησιαστικό σας φρόνημα, στή φιλοπονία καί τό ζῆλο σας καί νά σᾶς εὐχηθῶ ὁλοψύχως ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά ὁμορφαίνει τόν ἀγῶνα Σας καί νά χαρίζει πλούσια καρποφορία στή διακονία σας!