<>

Η υπ᾽αριθμ. 3019/10.04.2020 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα ῾῾Συνοδικός Παραμυθητικός Λόγος για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιον Πάσχα῾῾.

Categories: Τελευταία νέα

Ακολουθεί η υπ᾽ αριθμ. 3019/10.04.2020 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα ῾῾Συνοδικός Παραμυθητικός Λόγος για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιον Πάσχα῾῾: