<>

Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Παναγίας Καθαρών Ιθάκης.

Categories: Τελευταία νέα

Σας ενημερώνουμε ότι την Κ υ ρ ι α κ η, 8 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2017, θα τελεσθεί

 Θεία Λειτουργία στην  Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Ώρα 7:15 π.μ. – 10:00 π.μ.

(Λειτουργός: π. Θεοδόσιος Δενδρινός)

Ε Κ  Τ Η Σ  Ι Ε Ρ Α Σ  Μ Ο Ν Η Σ