<>

Θεία Λειτουργία την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Categories: Τελευταία νέα

Σας ενημερώνουμε ότι την Π Ε Μ Π Τ Η , 14 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2019 και ώρα 7.30 π.μ. – 9.30 π.μ. θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου.