<>

Θεία Λειτουργία στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου.

Categories: Τελευταία νέα

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τήν

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η, 17  Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2021,

ἑορτή τῶν Ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων Σοφίας,

καί τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς

Πίστεως, Ἀγάπης καί Ἐλπίδος, θά τελεσθεῖ

στό Ἱερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο

τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου

       Θ Ε Ι Α  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

ἀπό 7.30 π.μ. ἔως 9.15 π.μ.

      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ