<>

Ιερά Αγρυπνία Αγίου Αποστόλου Ματθαίου στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ιράς.

Categories: Τελευταία νέα

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι τήν Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 15 πρός Π Ε Μ Π Τ Η 16 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2017

θά τελεσθεῖ  στήν Γυναικεία Ἱερά Κοινοβιακή Μονή ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

Ἱ ε ρ ά  Ἀ γ ρ υ π ν ί α

μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἁγίου Τεσσαρακονθημέρου τῶν Χριστουγέννων, τήν ἀνάμνηση τοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ τοῦ 2015 στο νησί μας, καθώς καί τῆς ἑορτῆς τῆς μνήμης τοῦ

ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

τμῆμα Ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ὁποῖου φυλάσσεται στην Ἱ. Μονή.

Ὥρα ἐνάρξεως Ἱ. Ἀγρυπνίας: 7:30 μ.μ.

Ὥρα λήξεως Ἱ. Ἀγρυπνίας: 01:00 π.μ.

 

Προσκαλοῦνται ἄπαντες, κλῆρος καί λαός, νά συμμετάσχουν

 καί να συμπροσευχηθοῦν ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς.