<>

Λειτουργικό Πρόγραμμα Αγίας και Μ. Εβδομάδος 2019 Ενοριών Κατωμερίου και Βαθέος Μεγανησίου.

Categories: Τελευταία νέα

Κοινοποιούμε Λειτουργικό Πρόγραμμα Αγίας και Μ. Εβδομάδος 2019 Ενοριών Κατωμερίου και Βαθέος Μεγανησίου.