<>

Λειτουργικό πρόγραμμα Αγίου Σαρανταημέρου 2018 Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης καὶ εἰς τὰ Ἱ. Μετόχια

  1. 1. Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν θὰ τελείται Θεία Λειτουργία εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Ἱ. Μονῆς. Ἀπὸ 5:15π.μ.-  8:00 π.μ.

Κάθε Τετάρτη βράδυ πρὸς Πέμπτη θὰ τελεῖται μικρὴ Άγρυπνία.
Ἀπὸ 20:00 μ.μ. – 00:45 π.μ.

Καθὲ Σάββατο ἡ Θεία Λειτουργία τὸ πρωΐ ἀπό  6:00 π.μ. –  8:30 π.μ

Κάθε Κυριακὴ ἡ Θεία Λειτουργία τὸ πρωΐ  6:00 π.μ. – 10:30 π.μ.

 

  1. 2. Παράλληλα θὰ τελεῖται καὶ στὰ Ἱ. Μετόχια Θ. Λειτουργία ὡς ἑξῆς:

  Α’    24   Νοεμβρίου  Σάββατο Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετὸχι τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Μεγανήσι. Ἀπό  7:00  – 9:00 π.μ.

Β’    30 Νοεμβρίου Παρασκευὴ Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Παναγίας τῶν Κήπων Καλαμητσίου.   Ἀπὸ  7:00 – 9:00π.μ.

Γ’   1 Δεκεμβρὶου ΣάββατοΘεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Μεγανήσι. Ἀπό  7:00  – 9:00 π.μ.

 Δ’    2  Δεκεμβρίου Κυριακὴ    Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς Πλατυστόμων. Ἀπό 7:00 π.μ. – 10:00 π.μ.

 Ε’     4 Δεκεμβρίου Τρίτη – Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Ἀναλήψεως στὸ Φρύνι. Ἀπὸ  7:00 π.μ. – 9:00 π.μ.

 ΣΤ’  7 Δεκεμβρίου Παρασκευὴ – Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἀπὸ  7:00 π.μ. – 9:00 π.μ.

 Ζ’     12 Δεκεμβρίου Τετάρτη – Ἑσπερινὸς &  Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Καλαμητσίου.
Ἑσπερινὸς. 17:00
Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.  Ἀπό  7 π.μ. – 10:00 π.μ.

Η’   15 Δεκεμβρὶου ΣάββατοΘεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ Μετόχι τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Μεγανήσι. Ἀπό  7:00  – 9:00 π.μ.