<>

Λειτουργικό πρόγραμμα μηνός Ιανουαρίου 2020 Ενοριών Κατωμερίου και Βαθέος Μεγανησίου.

Categories: Τελευταία νέα

Κοινοποιούμε Λειτουργικό πρόγραμμα μηνός Ιανουαρίου 2020 Ενοριών Κατωμερίου και Βαθέος Μεγανησίου.