<>

Λειτουργικό Πρόγραμμα μηνός Μαρτίου 2020 Ενοριών Κατωμερίου και Βαθέος Μεγανησίου.

Categories: Τελευταία νέα

Κοινοποιούμε Λειτουργικό Πρόγραμμα μηνός Μαρτίου 2020 Ενοριών Κατωμερίου και Βαθέος Μεγανησίου.