<>

Πανήγυρις Αγίας Κυριακης Βλυχού Λευκάδος

Categories: Τελευταία νέα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης γνωστοποιεῖ στόν ἱερό κλήρο καί στόν φιλόχριστο λαό ὅτι ἡ ἐτήσια Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Βλυχοῦ – Λευκάδος θά τελεσθεῖ σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ὥρα 7.00΄-10.00΄π.μ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ὥρα 12.00΄-1.00΄μ.μ.

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ὥρα 6.00΄-7.00΄μ.μ. ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ὥρα 8.00΄-10.00΄μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, μέ θεῖο κήρυγμα καί ἀρτοκλασία.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ὥρα 11.00΄-12.00΄μ.μ. ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ὥρα 7.00΄-10.30΄π.μ. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ὥρα 11.30΄- 12.30΄μ.μ. ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ὥρα 7.30΄-8.30΄μ.μ. ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.

     Γιά τή διευκόλυνση τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἔχουν ληφθεῖ τά κατάλληλα μέτρα.

      -Τά τῆς ἱεροτελεστίας θά ρυθμίσει ἡ Ἱερά Μητρόπολις.

      -Τά τῆς τηρήσεως τῆς τάξεως ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία καί τό Λιμενικό Σῶμα.

      -Τά τῆς μεταφορᾶς τῶν προσκυνητῶν τό ΚΤΕΛ Λευκάδος καί τά καθορισμένα πλοιάρια.

      -Τά τῆς καθαριότητος ὁ Δήμος Λευκάδος (Δημοτική Ἑνότητα Ἐλλομένου – Λιμενικό Ταμεῖο).

Προσκαλοῦμε τούς ἀγαπητούς προσκυνητές νά προσέλθουν στήν Ἱερά Πανήγυρι πρός εὐλογία, ἁγιασμό καί ὠφέλεια!

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΛΕΥΚΑΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Agia_kyriakh