<>

Περίληψη διακήρυξης δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού ενοικίασης εμπορικού καταστήματος ιδιοκτησίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγ. Νικολάου Λευκάδος , με διαδικασία των ανοικτών προσφορών.

Categories: Τελευταία νέα

       Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του  Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Λευκάδος επαναπροκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την ενοικίαση του επί της οδού Ιω. Μελά 53 (κεντρ. αγορά) στη Λευκάδα εμπορικού καταστήματος ιδιοκτησίας του, εμβαδού 32 τ.μ. Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 550 ευρώ, που αποτελεί και το ποσό εκκίνησης του Διαγωνισμού. Για τον πλειοδότη το ως άνω ποσό θα αποτελεί και  την περαιτέρω εγγύηση επί του μισθίου. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική στέγη.   Απαγορεύεται η χρήση του μισθίου για ψησταριά και μπαρ. Ως ημερομηνία του διαγωνισμού και τελευταία προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 29η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Σάββατο καί ώρα 18.00 στο Γραφείο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου (Κ.Καλκάνη 2), ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, αντίγραφο της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από το Γραφείο του Ναού, καθημερινά και ώρες: 12.00΄-14.00΄.

Λευκάδα, 19-10-2016

Δια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

πρωτ.  Αναστάσιος Μεσσήνης