<>

Περίληψη Διακηρύξεως μίσθωσης ακινήτου έναντι Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου πόλεως Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης δηλώνει ότι εκτίθεται σε μυστική,  πλειοδοτική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές για τριετή μίσθωση ένα αστικό γωνιακό ισόγειο ακίνητο, συνολικού εμβαδού 57,95 τ.μ. το οποίο βρίσκεται επί των οδών Ιωάννου Μελά και 8ης Μεραρχίας, έναντι του Ιερού Ναού Αγίων Μηνά Βίκτωρος και Βικεντίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα  γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης ( Αναπαύσεως 2-4 Λευκάδα) την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ.

Οι (σφραγισμένοι) φάκελοι των προσφορών, που πρέπει να περιέχουν τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, θα κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής, από τους προσφέροντες (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) την ημέρα της δημοπρασίας, 18 Δεκεμβρίου 2018 από ώρας 09:00 π.μ. μέχρι και της 11:00 π.μ. στα  γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης ( Αναπαύσεως 2-4 Λευκάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο του  Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ι. Μητροπόλεως (τηλ. 2645022415 εσωτ.1),  απ’ όπου δύνανται να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη και τους Όρους  της δημοπρασίας.