<>

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού εκποίησης δι΄ αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Ιερού Μητροπολιτικού Ενοριακού Ναού Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Ιθάκης.

Categories: Τελευταία νέα

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Μητροπολιτικού Ενοριακού Ναού Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου Ιθάκης προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατά το σύστημα των προφορικών προσφορών, με αντικείμενο την εκποίηση δι΄ αγοραπωλησίας δύο μη αρτίων και μη οικοδομήσιμων αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού α. στη θέση  ¨Άγιος Κωνσταντίνος Καννελάτα¨ Ιθάκης 312,49 τ. μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (5.600,00 €) και β. στη θέση ¨Άγιος Νικόλαος Παλιόραγκα ¨Ιθάκης 297,24 τ. μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ (5.100,00€). Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00, στο γραφείο του ως άνω  Ιερού Ναού και ενώπιον του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, αντίγραφο της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από το γραφείο του Ιερού Ναού.

Δια το εκκλησιαστικό Συμβούλιο

ο πρόεδρος

Αρχ. Σεβαστιανός Μόσχος