<>

Περιλήψεις διακηρύξεων εκποιήσεως ακινήτων Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αθανασίου Απολπαίνης Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΠΑΙΝΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Αθανασίου Απολπαίνης Λευκάδος δηλώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική  δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η εκποίηση αγροτεμαχίου εκτάσεως 1.468,31 τ.μ. στη θέση «Φλαρέϊκα» Απόλπαινας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, ορισθείσας εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Απόλπαινας στις 12 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ..

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών, που πρέπει να περιέχουν ό,τι προβλέπεται στη διακήρυξη, θα κατατίθενται καθημερινώς από την ημέρα δημοσιεύσεως της διακήρυξης έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 (ημερομηνία λήξης χρόνου προθεσμίας υποβολής προσφορών) και από ώρα 09.00 έως και 13:00, στο γραφείο του Οίκου Προνοίας (Γηροκομείο) Λευκάδας στον Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής π. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αθανασίου Απολπαίνης (Αιδεσιμολογιώτατο Οικονόμο π. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο, τηλ. 6932793226), απ’ όπου δύνανται να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη και τους Όρους, καθώς και όποιο άλλο σχετικό έγγραφο.

Απόλπαινα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οικονόμος  Παναγιώτης Ζαβιτσάνος

 

———————————————————————————-

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΠΑΙΝΗΣ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Αθανασίου Απολπαίνης Λευκάδος δηλώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική  δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η εκποίηση δύο αγροτεμαχίων: α)  εκτάσεως  380,52 τ.μ. στη θέση «Λιθάρια» Απόλπαινας και β) έκτάσεως 205,45 τ.μ. στη θέση «Καλογήρα» Απόλπαινας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας, ορισθείσας εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Απόλπαινας στις 13 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ..

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών, που πρέπει να περιέχουν ό,τι προβλέπεται στη διακήρυξη, θα κατατίθενται καθημερινώς από την ημέρα δημοσιεύσεως της διακήρυξης έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 (ημερομηνία λήξης χρόνου προθεσμίας υποβολής προσφορών) και από ώρα 09.00 έως και 13:00, στο γραφείο του Οίκου Προνοίας (Γηροκομείο) Λευκάδας στον Πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής π. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αθανασίου Απολπαίνης (Αιδεσιμολογιώτατο Οικονόμο π. Παναγιώτη Ζαβιτσάνο, τηλ. 6932793226), απ’ όπου δύνανται να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη και τους Όρους, καθώς και όποιο άλλο σχετικό έγγραφο.

Απόλπαινα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οικονόμος  Παναγιώτης Ζαβιτσάνος