<>

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Categories: Τελευταία νέα

Η Ι. Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης δηλώνει ότι εκτίθεται σε Δημόσια πλειοδοτική, μυστική δημοπρασία, με σφραγισμένες προσφορές η εκποίηση τεσσάρων ως εστί και ευρίσκονται – μοναστηριακών ακινήτων, ήτοι:

α) ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 971,67 τ.μ. κειμένου στη θέση «Κουτούπι – Μεγάλο Αλώνι»,

β) ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 2.119,80 τ.μ. κειμένου στη θέση «Άγιος Ιωάννης-Βρύση-Πλατιά Χωράφια»,

γ) ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 3.642,05 τ.μ. κειμένου στη θέση «Άγιος Ιωάννης- Βρύση-Πλατιά Χωράφια» και

δ)  ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 5.115,60 τ.μ. κειμένου στη θέση «Άγιος Ιωάννης- Βρύση-Πλατιά Χωράφια»

απάντων των ανωτέρω ανηκόντων στην Τοπική Κοινότητα Λεύκης της Δημοτικής Ενότητας Ιθάκης του Δήμου Ιθάκης, εκ της διατηρουμένης περιουσίας της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στο γραφείο της (έδρας) Ι. Μονής (Καθαρά Ιθάκης) την 9 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. και εξής.

Οι (κλειστοί) φάκελοι των προσφορών, που πρέπει να περιέχουν ό,τι προβλέπεται στη διακήρυξη, θα κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής, από τους προσφέροντες (αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου), από ώρας 09:00 π.μ. μέχρι της 11:00 π.μ. της ημέρας της δημοπρασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής-Ηγουμενοσυμβουλίου (Πανοσιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Σεβαστιανό Μόσχο, τηλ. 6979687938), απ’ όπου δύνανται να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη και τους Όρους, καθώς και όποιο άλλο σχετικό έγγραφο.

Ιθάκη, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Για τη Διαχειριστική Επιτροπή-Ηγουμενοσυμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Μόσχος