<>

Εκδήλωση της Ιεράς μας Μητροπόλεως για τις σύγχρονες αιρέσεις.

Categories: Τελευταία νέα

Μέ σημαντική ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε, τήν Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 καί ὥρα 7:00 μ.μ. ἡ προγραμματισμένη Σύναξη – Ὁμιλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης στό πλαίσιο τοῦ ἀντιαιρετικοῦ της ἔργου. Ὡς βασικός στόχος τέθηκε ἡ διαφώτιση τοῦ λαοῦ μας γιά τίς αἰρέσεις καί τήν παραθρησκεία, πού συχνά ἀνοίγουν ἐπικίνδυνες πνευματικές – καί ὄχι μόνο! – πληγές στό σῶμα τῆς κοινωνίας μας. Ἡ Σύναξη, πού ἀποτελοῦσε μιά ἀκόμη μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ καί τελοῦσε κάτω ἀπό τήν πατρική του ἔγκριση καί εὐλογία, πραγματοποιήθηκε στήν «Καταφυγή», στό ἱστορικό αὐτό κτήριο, πού χρησιμοποιεί ἡ Ἱερά Μητρόπολη γιά τίς πολύμορφες ποιμαντικές της ἐκδηλώσεις.

   Καλεσμένος ὁμιλητής σ΄ αὐτή τήν σύναξη ἦταν ὁ συνεργάτης τοῦ Συνοδικοῦ Γραφεῖου ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Στάθης. Ἡ ὁμιλία, τήν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος Χριστιανῶν καί στήν ὁποία πολλοί συμμετεῖχαν μέ ἐρωτήσεις, εἶχε σάν κεντρικό θέμα: «ΤΟ ΡΕΪΚΙ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η’ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ;».

   Τόν Πανοσιολ. ὁμιλητή παρουσίασε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεόφιλος μέ θερμά λόγια. Τόνισε ἰδιαίτερα τήν πολυσήμαντη προσφορά τοῦ π. Μελετίου στήν ἐνορία, τό Συνοδικό Γραφεῖο ὅπου διακονεῖ καί τήν γενικότερη παρουσία του στήν Ἐκκλησία μας. Τελειώνοντας τόν εὐχαρίστησε γιά τήν ἄμεση ἀποδοχή τῆς πρόσκλησης καί τήν παρουσία του στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

   Ὁ σεβαστός ὁμιλητής μέ λόγο ἀπλό καί κατανοητό, διανθισμένο μέ παραδείγματα ἀπό τήν μαρτυρία τῆς συναναστροφῆς του μέ πλανεμένους καί περιπλανομένους ἀδελφούς στό ψεῦδος καί τήν ἀπάτη τῆς δῆθεν «θεραπευτικῆς» κίνησης τοῦ διαβόητου πιά ΡΕΪΚΙ, κατέδειξε τήν πλάνη καί ἀποκάλυψε τό τυφλό καί ἀδίστακτο∙ ἄφιλο καί ἀφιλάδελφο προσωπεῖο τῆς ἀποκρυφιστικῆς αὐτῆς «θεραπευτικῆς» προσπάθειας, ἡ ὁποία χαλκεύει τυραννικά δεσμά∙ αἰχμαλωτίζει συνειδήσεις∙ καταργεῖ τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος καί δημιουργεῖ φονικές ἐξαρτήσεις στά ἀθώα  θύματά της.

   Ταυτόχρονα μίλησε γιά τήν ἐγκληματική κυριαρχία τοῦ πολυκέφαλου τέρατος τῆς παραθρησκείας, ἡ ὁποία, ἀφοῦ διώξει τόν Χριστό ἀπό τήν ἀνθρώπινη καρδιά ἀχρηστεύει  κάθε προοπτική ἀγάπης, ἐλπίδος καί ἐλευθερίας ἀπό τόν ἄνθρωπο. Τοῦ ἀκρωτηριάζει κάθε ποιοτικό ἀντιστασιακό ἐρέθισμα. Τοῦ ἀφαιρεῖ τήν δυνατότητα τῆς ἐλευθερίας, σάν ἱερό πλοηγό τοῦ ἀνθρώπου μέσα στήν ἄφθαρτη Χάρη τοῦ Θεανθρώπου. Μέσα στό ἱερό Του Σῶμα, τήν Ἐκκλησία μας.

   Ἀπαντώντας εὔστοχα σέ ἐρωτήσεις ἀκροατῶν ἀπέδειξε πώς τόσον τό Ρέϊκι εἰδικά καί ἡ Παραθρησκεία γενικά παραλογίζουν∙ καταστρέφουν κάθε πνοή ἐνέργειας καί διαστρέφουν τό νόημα τῆς ζωῆς καί τοῦ ἀνθρώπου. Καταντοῦν τόν θεόπλαστο ἄνθρωπο σέ ἐξάρτημα παθῶν, λαθῶν καί διαφθορᾶς.

   Ἐπιλογικά μιλώντας ὁ ὑπεύθυνος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης ἐπί τῶν Αἰρέσεων καί τῆς Παραθρησκείας ὁσιολογιώτατος ἱερομόναχος π. Σιλουανός Μεταξᾶς εὐχαρίστησε τόν π. Μελέτιο γιά τήν ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησή του καί κάλεσε ὅλους νά ζήσουν τό θέλημα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, μακράν τῶν φθοροποιῶν καί ἐπικίνδυνων ἰδεολογιῶν καί παραθρησκευτικῶν συστημάτων. Καί μποροῦν νά ζήσουν τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ μέσα στήν μυστηριακή καί λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.