<>

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Ρωμανού ῾῾του Μελωδού῾῾ κι ενάρξεως λειτουργίας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως για το σχολικό έτος 2020-2021.

Categories: Τελευταία νέα

Επισυνάπτεται πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Ρωμανού ῾῾του Μελωδού῾῾ κι ενάρξεως λειτουργίας Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως για το σχολικό έτος 2020-2021.