<>

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νικολάου Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Ι Ε Ρ Α   Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἐπ’ ευκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Κ Α Ι  Ε Λ Ε Ν Η Σ

πανηγυρίζει μέ κάθε ἐκκλησιαστική λαμπρότητα ὁ

ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

σύμφωνα μέ τό ἑξῆς πρόγραμμα:

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η, 20  Μ Α Ϊ Ο Υ 2020:

8:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός,

μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος

Π Ε Μ Π Τ Η, 21  Μ Α Ϊ Ο Υ 2020:

7.00 π.μ.: Ὄρθρος

8:30 π.μ.: Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ

Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ.

7:00 μ.μ.: Ἱερά Παράκλησις τῶν Ἁγίων.