<>

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Βλυχού.

Categories: Τελευταία νέα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης γνωστοποιεῖ στόν Ἱερό κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό ὅτι ἡ ἐτήσια Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Βλυχοῦ Λευκάδος θά τελεσθεῖ σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ε Ρ Ω Ν  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν

Σ Α Β Β Α Τ Ο,  6  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  2 0 1 9

8:00 – 09:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός

 μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η, 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  2 0 1 9

7:30 π.μ.: Ὄρθρος, 8:30 – 10:30 π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

8:30 μ.μ.: Ἱερά Παράκλησις στήν Ἁγία Κυριακή.

Προσκαλοῦμε τούς ἀγαπητούς προσκυνητές νά προσέλθουν

στήν Ἱερά Πανήγυρη πρός εὐλογία, ἁγιασμό καί ὠφέλεια!

 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ἡ πρόσβαση πρός τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Κυριακῆς θά γίνεται μέ πλοιάρια ἀπό τό λιμάνι τοῦ Νυδριοῦ καί ὁδικῶς ἀπό τόν οἰκισμό «Γένι» Βλυχοῦ.

 

Ε Κ  Τ Η Σ  Ι Ε Ρ Α Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ