<>

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιερού Ενοριακού Ναού Παναγίας Ξένων πόλεως Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Τήν  Π Ε Μ Π Τ Η,  15  Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  2 0 1 9, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πανηγυρίζει μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ὁ Ἱερός Ἐνοριακός Ναός  Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (Παναγίας τῶν Ξένων) Λευκάδος, ὅπου φυλάσσεται ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Σ  καί ὥρα 8.00 μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά Θείου Κηρύγματος.

Τό πρωί τῆς  Π Ε Μ Π Τ Η Σ  καί ὥρα 7.30 π.μ. θά ἀρχίσει ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Τό ἀπόγευμα τῆς  Π Ε Μ Π Τ Η Σ  καί ὥρα 8.00 μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Παρακλητικός Κανών καί ἐν συνεχείᾳ τά Ἐγκώμια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Περί ὥρα 9.00 μ.μ. θά λάβει χώρα ἡ καθιερωμένη περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου, συνοδείᾳ τῆς Φιλαρμονικῆς Λευκάδος.

 

(ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)