<>

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Λιβάδι Καρυάς κατά την Αγία και Μ. Τεσσαρακοστή 2018.

Categories: Τελευταία νέα

 Κ Α Θ Α Ρ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

στον Άγιο Ιωάννη στο Λιβάδι

 

Κάνουμε γνωστό στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς ὅτι τήν προσεχῆ Καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου στό Λιβάδι Καρυᾶς θά παραμείνει ἀνοιχτή γιά νά ὑποδεχτεῖ τούς εὐσεβεῖς προσκυνητές στό ξεκίνημα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἡμέρας, μέχρι τή δύση τοῦ ἡλίου.

Κατ’ αὐτήν θά ψαλοῦν οἱ προβλεπόμενες ἀπό τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας ἱερές ἀκολουθίες:

Ὄρθρος: ὥρα 8.00 π.μ.

Ὧρες: ὥρα 9.30 π.μ.

Ἑσπερινός: ὥρα 10.15 π.μ.

Μεγάλο Ἀπόδειπνο: ὥρα 5.30 μ.μ.

Καλοῦνται πάντες οἱ πιστοί γιά πνευματική ὠφέλεια καί ἁγιασμό.

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

2 0 1 8

 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ώρα 08.00 π.μ.: Όρθρος

Ώρα 09.30 π.μ.: Ώρες

Ώρα 10.15 π.μ.: Εσπερινός

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ώρα 05.00 μ.μ.: Α΄ Χαιρετισμοί

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.00 μ.μ.: Β΄ Χαιρετισμοί

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 5  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.00 μ.μ.: Γ΄ Χαιρετισμοί

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 07.30 π.μ.: Όρθρος

Ώρα 08.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 12  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 06.00 μ.μ.: Θ΄ Ώρα

Ώρα 06.30 μ.μ.: Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Τ. Δώρων

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.00 μ.μ.: Δ΄ Χαιρετισμοί

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Εσπερινός

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 07.30 π.μ.: Όρθρος

Ώρα 08.45 π.μ.: Θεία Λειτουργία

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 19  ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.00 μ.μ.: Μέγας Κανών

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.00 μ.μ.: Ακάθιστος Ύμνος

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 05.30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΛΑΖΑΡΟΥ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ώρα 07.30 π.μ.: Όρθρος

Ώρα 08.30 π.μ.: Θεία Λειτουργία