<>

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Καστού.

Categories: Τελευταία νέα

Γίνεται γνωστό ὅτι ἐπ’ εύκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς γ’ εὑρέσεως τῆς Τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου θα τελεσθοῦν στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΥ οἱ κάτωθι Ἱερές Ἀκολουθίες:

Σ Α Β Β Α Τ Ο,  23  ΜΑΪΟΥ  2020

Ὥρα 7.30 μ.μ.: Ε σ π ε ρ ι ν ο ς

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η , 24  ΜΑΪΟΥ 2020

Ὥρα 7.30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, Ὥρα 8.30 π.μ.:  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η ,  24  ΜΑΪΟΥ  2020

Ὥρα 7.30 μ.μ.: Ε σ π ε ρ ι ν ο ς

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  , 24  ΜΑΪΟΥ 2020               

Ὥρα 7.30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, Ὥρα 8.30 π.μ.:  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ