<>

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων εορτής ανακομιδής Ιερών Λειψάνων Οσίου πατρός ημών Ιωακείμ Ιθακησίου Ιερού Ενοριακού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σταυρού Ιθάκης.

Categories: Τελευταία νέα

Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

 ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἀνακομιδής τῶν

Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός Ἡμῶν

   Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ   Τ Ο Υ  Ι Θ Α Κ Η Σ Ι Ο Υ

(«Παπουλάκη»)

  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η,  22  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 2 0

               6:30 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός

              μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος, εἰς τόν

               Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σταυροῦ Ἰθάκης.

                        Σ Α Β Β Α Τ Ο,  23 Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 2 0

             7:15 π.μ. Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία,

               μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος εἰς τόν

                 Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Σταυροῦ Ἰθάκης.

 ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ