<>

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Πανηγύρεως Αγίου Νικολάου ομώνυμης Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ιράς Αθανίου.

Categories: Τελευταία νέα

Τήν Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η, 6 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ, πανηγυρίζει καί κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη ἡ ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στήν περιοχή Ἱρά Ἀθανίου Λευκάδος, κοντά στό ἀκρωτήριο Λευκάτας.

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ι Ε Ρ Ω Ν   Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν

Π Ε Μ Π Τ Η,  5  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9

4:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η, 6 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 9

7:30 π.μ.: Ὄρθρος

8:30 π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

4:30 μ.μ.: Ἱερά Παράκληση τοῦ Ἁγίου