<>

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου.

Categories: Τελευταία νέα

        Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ ΥΡ Ι Σ

                Σ Α Β Β ΑΤ Ο,  30   Μ Α Ï Ο Υ  2020 

                19.00 μ.μ.   Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός,

                       μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος

              Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η,  31   Μ Α Ï Ο Υ   2020

           07.00 π.μ.     ὌρθροςΠανηγυρική Ἀρχιερατική

                       Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ

              Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος καί Ἰθάκης

        κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ

19.00 μ.μ.   Ἱερά Παράκλησις Ἁγίων Πατέρων –

            Κτητορικό Μνημόσυνο

                     Προσκαλοῦνται πάντες οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί.       

ΕΚ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΜΟΝΗΣ

2645061478, 6988501227 (π. Παναγιώτης Λάζαρης)

              6984764754 (π. Σπυρίδων Μπούρης).

            6972230740 (κ. Κων/να Σέρβου)