<>

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Πανηγύρεως Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Πεφανερωμένης Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ο Ρ Τ Η Σ 

ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 

ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Γνωρίζουμε στούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς ὅτι την 8ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, θά πραγματοποιηθεῖ στή ΛΕΥΚΑΔΑ, στήν Ἱερά Μονή Πεφανερωμένης, ἡ μεγάλη θρησκευτική παλλευκαδιακή ἑορτή πρός τιμήν τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς υπεραγιασ θεοτοκου ΠΕΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ἰθάκης

κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν κατά τό ἀκόλουθο Πρόγραμμα:

* ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ὥρα 8:00 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Ἐνθρόνιση τῆς σεπτῆς Εἰκόνος στό Νάρθηκα τοῦ Καθολικοῦ

* ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ (παραμονή τῆς Ἑορτῆς)

    ὥρα 8:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετά Θείου Κηρύγματος καί ἀρτοκλασίας

   ὥρα 11:00 μ.μ. ἔναρξις ὁλονυκτίου ἀκολουθίας  ἕως 3:00 π.μ.

* ΔΕΥΤΕΡΑ, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ὥρα 6:30 π.μ.: Ὄρθρος καί περί ὥρα 8:45 π.μ. Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

* ΔΕΥΤΕΡΑ, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ὥρα 7:30 μ.μ.: Ἑσπερινός καί Κτιτορικό Μνημόσυνο.

* ΤΡΙΤΗ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ὥρα 7:30 μ.μ.: Ἱερά Παράκλησις καί ἐν συνεχείᾳ ἐπιστροφή τῆς σεπτής Εἰκόνος στό θρόνο Της.

Προσκαλοῦνται ἅπαντες οἱ εὐλαβεις Χριστιανοί νά προσέλθουν στήν ἑορτή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς -τηρώντας τά μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας-, καί νά ἑνώσουμε μαζί, Κλῆρος καί Λαός, τίς εὐχαριστίες μας καί τίς δεήσεις μας πρός τήν προστάτιδά μας, Κυρά Πεφανερωμένη.

——————————

Ἡ Ἱερά Μονή Φανερωμένης ἐν ὂψει τῆς Μεγάλης Παλλευκαδιακῆς Πανηγύρεως τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φανερωμένης καί ἐξ αἰτίας τῶν μέτρων τῆς πανδημίας τοῦ covid-19, κάνει γνωστό  στούς εὐλαβεῖς προσκυνητές τὰ παρακάτω:

Ὃλες οἱ  Ἱερές Ἀκολουθίες ἀπό τὴν Παρασκευή τὸ ἀπόγευμα μέ τὴν μεταφορά τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στὸν Ἐξωνάρθηκα μέχρι καὶ τὴν Τρίτη τὸ ἀπόγευμα μὲ τὴν ἐπιστροφή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στό θρόνο της, θὰ πραγματοποιηθοῦν κανονικά σύμφωνα μὲ τὸ Πρόγραμμα ποὺ ἒχει ἀνακοινωθεῖ μὲ λιτό καὶ ἀπέριτο τρόπο.

Δυστυχῶς δέν θὰ ἒχουμε τὴν χαρά  νὰ τελέσουμε  τὴν πανήγυρη μας μὲ τὴν  λαμπρότητα πού ἁρμοζει,  ὃπως κάθε χρόνο τελούσαμε.

Ἡ Ἀρτοκλασία θά τελεῖται κανονικά ὃλες αὐτές τῆς ἡμέρες ὃπως κάθε χρόνο, σἐ ὃλες τίς ἱερές ἀκολουθίες.

Ἡ Ἱερά λιτανεία θὰ πραγματοποιθεῖ γύρωθεν τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί μέχρι τὸ Καμπαναριό, χωρίς τὴν παρουσία τῆς Μπάντας τῆς Φιλαρμονικῆς Ἑταιρείας Λευκάδος, ἡ ὁποία λόγω τῶν περιοριστικῶν μέτρων δὲν εἶναι δυνατόν νὰ συμμετάσχει.

Γιά τὴν διευκόλυνση στὸ προσκύνημα τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ γιὰ νὰ μὴν δημιουργηθεῖ συνωστισμός θὰ προσδιορισθεῖ  ΕΙΣΟΔΟΣ καὶ  ΕΞΟΔΟΣ τῶν προσκυνητῶν   τῆς  Ἱ.Μονῆς.

Θὰ πρέπει μέ κάθε τρόπο νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ συνωστισμός κατά τὴν προσκύνησιν τῆς Ἱερᾶς Εἲκόνος, γι΄αὐτό παρακαλοῦνται θερμά  οἱ εὐλαβεῖς προσκυνητές νά τηροῦν τούς κανόνες καί τίς ὑποδείξεις τῶν ὑπευθύνων καὶ τὶς ἀποστάσεις ἀσφαλείας μεταξύ των.

Θερμή μας παράκληση νὰ ἀποφεύγουν οἱ προσκυνητές τὶς ὣρες αἰχμῆς γιὰ νὰ μήν δημιουργοῦνται περεταίρω προβλήματα.

Γι΄αὐτό τὸν λόγο τὸ  ΚΤΕΛ Λευκάδος θὰ πραγματοποιεῖ  δρομολόγια μὲ λεωφορεία ἀπό τό Σάββατο τό ἀπόγευμα, τὴν Κυριακή ὃλην τὴν ἡμέρα καὶ βεβαίως τὴν Δευτέρα τῆς Πανηγύρεως σέ τακτά χρονικά διαστήματα ἀπό τὴν στάση τοῦ ΚΤΕΛ τοῦ  Ἁγίου Μηνᾶ.

Ἡ ἐμποροπανήγυρις θά διεξαχθεῖ σέ ἓνα τμῆμα ἰδιοκτησίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τηρουμένων ὃλων τῶν νομίμων προδιαγραφῶν πού προβλέπονται συμφώνως  μέ τὀ ἂρθρο  38 τοῦ  Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 καί τῆς κειμένης νομοθεσίας.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἡ Φανερωμένη, ἡ Προστάτης καἰ Πολιοῦχος τῆς Νήσου μας νὰ μᾶς ἀξιώσει καὶ φέτος νὰ Τὴν γιορτάσουμε καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς Χὰρης της καὶ τῆς εὐλογίας της.