<>

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιερά Μονής Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

       ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Α Γ Ι Ω Ν  Π Α Τ Ε Ρ Ω Ν  

ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 

 

               Σ  Α Β  Β Α Τ Ο,  19   Μ Α Ϊ Ο Υ  2018

                   19.00 μ.μ.               Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος

 

                                                                        Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η , 20 Μ Α Ϊ ΟΥ 2018

                07.00 π.μ.     ὌρθροςΠανηγυρική Ἀρχιερατική  Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ

                                                 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος καί Ἰθάκης

                                                                                 κ. κ.  Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ

                                                         19.00 μ.μ.      Ἱερά Παράκλησις Ἁγίων Πατέρων

                           

                                                          Προσκαλοῦνται πάντες οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοί.   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι η Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Νικιάνας Αλεξάνδρου θα παραμείνει ανοικτή για τους προσκυνητές το ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 Μαΐου 2018, από 16.00 απογευματινή έως 12.00 βραδυνή καί την ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 Μαΐου 2018 από 07.00 πρωινή έως 12.00 βραδυνή.