<>

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων πανηγύρεως Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καστού.

Categories: Τελευταία νέα

     Γίνεται γνωστό ὅτι τήν Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η,  24  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2020, ἑορτή τοῦ Γενεσίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου θά πανηγυρίσει κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη ὁ ἱερός ἐνοριακός ναός γενεσίου τιμίου προδρόμου καστού, ὡς ἑξῆς: