<>

Πρόγραμμα λειτουργίας Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης κατά το διάστημα 13 Δεκεμβρίου 2020 έως και 7 Ιανουαρίου 2021.

Categories: Τελευταία νέα

Σέ ἐκτέλεση τῆς ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 80588/15.12.2020 κοινῆς Ὑπουργικῆς ἀπόφασης (ΦΕΚ Β’ 5509), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 6:00 έως καί τήν ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 6:00», σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τό διάστημα ἀπό 13/12/2020 ἕως καί 7/01/2021 θά ἐξυπηρετοῦν τό κοινό μόνο σέ ἐξαιρετικά ἐπείγουσες περιπτώσεις, μετά ἀπό ἐπικοινωνία διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (imlefith@gmail.com) ἤ μέ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Ἀθανάσιο Κοσμᾶστό τηλέφωνο 6944140052.

Ἰδιαίτερα γιά τίς ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τά Γραφεῖα θά ἐξυπηρετοῦν τό κοινό, ὁμοίως κατόπιν ἐπικοινωνίας,  κατά τίς ἡμέρες: 29/12, 30/12 καί 31/12/2020 καί 08/01/2021.