<>

Πρόγραμμα λειτουργίας Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης κατά το διάστημα 19 έως και 26 Απριλίου 2021.

Categories: Τελευταία νέα

Σέ ἐκτέλεση τῆς ὑπ’ ἀρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 24489/17.04.2021 κοινῆς Ὑπουργικῆς ἀπόφασης (ΦΕΚ Β’1558), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
και ώρα 6:00», σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τό διάστημα ἀπό 19/04/2021 ἕως καί 26/04/2021 θά ἐξυπηρετοῦν τό κοινό μόνο σέ ἐξαιρετικά ἐπείγουσες περιπτώσεις, μετά ἀπό ἐπικοινωνία διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου: imlefith@gmail.com ἤ μέ τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο
π. Ἀθανάσιο Κοσμᾶ στό τηλέφωνο 6944140052.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ