<>

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Βλυχού.

Categories: Τελευταία νέα

             ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

                ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

                      Β Λ Υ Χ Ο Υ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Ο Σ

                     

 

            Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ  Α Γ Ι Α Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης γνωστοποιεῖ στόν Ἱερό κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό ὅτι ἡ ἐτήσια Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Βλυχοῦ Λευκάδος θά τελεσθεῖ σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα:

 

      Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ε Ρ Ω Ν  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι Ω Ν

 

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η,  6  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  2 0 1 8

8:00 – 10:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός

 μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ.

 

Σ Α Β Β Α Τ Ο, 7  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  2 0 1 8

7:00 π.μ.: Ὄρθρος, 8:30 – 10:30 π.μ.: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

7:30 μ.μ.: Ἱερά Παράκλησις στήν Ἁγία Κυριακή.

 

Προσκαλοῦμε τούς ἀγαπητούς προσκυνητές νά προσέλθουν

στήν Ἱερά Πανήγυρη πρός εὐλογία, ἁγιασμό καί ὠφέλεια!

 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ἡ πρόσβαση πρός τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Κυριακῆς  θά γίνεται μέ πλοιάρια ἀπό τό λιμάνι τοῦ Νυδριοῦ  καί ὁδικῶς ἀπό τόν οἰκισμό «Γένι» Βλυχοῦ.

 

Ε Κ  Τ Η Σ  Ι Ε Ρ Α Σ  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ