<>

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συγκομιδής ελαιολάδου στην θέση “«ΓΡΑΝΝΟ –ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ” Δ. Δ. Απολπαίνης.

Categories: Τελευταία νέα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΑΝΑΣΤ. ΑΣΜΕΝΗ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

     Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Κληροδοτήματος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΜΕΝΗ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 133/10-10-2016 πράξη της προβαίνει στην μίσθωση του ελαιοκάρπου του ελαιοστασίου του Κληρ/τος στη θέση  «ΓΡΑΝΝΟ –ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ» Δ.Δ. Απόλπαινας ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2016-2017 και Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι τους ενδιαφερόμενους μισθωτές ,να προσέλθουν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως (μέχρι την Δευτέρα 24-10-2016) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

       Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 26450-22415 εσωτ. 4 – κ. Μηνάς Θεριανός.

Λευκάδα 10-10-2016

Ο    Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

+ Ο Λευκάδος και Ιθάκης Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ