<>

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

Categories: Τελευταία νέα

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Με ἰδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα τά ἀποτελέσματα τῶν φετινῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων στίς Ἀνώτατες Σχολές τῆς Πατρίδος μας. Χάρη στόν προσωπικό σας ἀγώνα καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰσάγεσθε στά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, πού θά ἀποτελέσουν τό ἐφαλτήριο γιά τήν ἐπιστημονική σας σταδιοδρομία –πιθανώτατα καί γιά τήν ἐπαγγελματική σας ἀποκατάσταση.

Ὅλοι ἀναγνωρίζουν σήμερα πώς οἱ μαθητές –καί δή οἱ ὑποψήφιοι τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων- εἶναι ἴσως οἱ πλέον σκληρά ἐργαζόμενοι νέοι, σ’ ἕνα περιβάλλον ἐξαιρετικά ἀνταγωνιστικό καί σ’ ἕνα ἐκπαιδευτικό σύστημα ἀδυσώπητο… Ὧρες ἐπίπονης μελέτης, ἄγχος καί ἀγωνία, ἔντονη προσευχή γιά νά φανερώσει ὁ Θεός τό θέλημά Του στή ζωή σας, ὁλοκάρδια συμπαράσταση τῶν οἰκείων σας –συμπαράσταση ὑλική καί πνευματική- διέκριναν ἀσφαλῶς τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς σας.

Ἔρχεται, λοιπόν, ἡ σημερινή σας ἐπιτυχία νά ἐπιστέψει τήν προσπάθειά σας μέ τό δάφνινο στεφάνι τῆς νίκης στό στάδιο τῶν ἐξετάσεων, σ’ ἕναν ἀπ’ τούς πολλούς ἀγῶνες πού θά κληθῆτε νά δώσετε στή ζωή. Ἀργότερα, θά συναντήσετε ἀναντίρρητα καί πιό ἀπαιτητικά ἀγωνίσματα! Νά εἶστε ἕτοιμοι καί γι’ αὐτά, προσδοκώντας πάντα τή νίκη πού θά σᾶς χαρίζει, ὅσο ἐλπίζετε σ’ Αὐτόν, ὁ ἀγωνοθέτης Χριστός.

Τόν ἔπαινο καί τή χαρά σας μοιράζονται σήμερα μαζί σας, διπλασιάζοντας τή χαρά σας, οἱ γονεῖς καί ὅλη ἡ οἰκογένειά σας, οἱ καθηγητές καί οἱ συμμαθητές σας, οἱ πνευματικοί σας πατέρες καί ὅσοι ἀγωνίστηκαν στό πλευρό σας τόν ἀγώνα τόν καλό τῆς μάθησης καί τῆς ἀρετῆς.

Τό στάδιο τῶν κάθε λογῆς ἀγώνων ὡστόσο παραμένει ἀνοιχτό καί γιά τά παιδιά πού δέν εὐτύχησαν αὐτή τή φορά νά δοῦν τό ὄνομά τους στίς λίστες τῶν εἰσακτέων, εἶναι ὅμως ἕτοιμοι εἴτε γιά νά προσπαθήσουν ξανά εἴτε γιά νά ἐπιδοθοῦν σέ ἄλλες, ἐξίσου σημαντικές μάχες. Οἱ πατρικές μας προσευχές τούς συνοδεύουν πάντοτε.

Συνοδεύουν ὅμως κι ἐσᾶς οἱ εἰκλικρινεῖς μου εὐχές, ἀπό τά βάθη τῆς ἔκδηλα χαρούμενης πατρικῆς μου καρδιᾶς, γιά παντοτινή πρόοδο στή ζωή σας καί ἀναβάσεις συνεχεῖς στά ὕψη τῆς ἁγιότητας καί τῆς γνώσης τῆς μένουσας.

Νά γνωρίζετε, ἀγαπητά μου παιδιά, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός σας πάντοτε θά προσεύχεται γιά σας· θά χαίρετε μέ τά εὐχάριστα καί τά .ὄμορφα τῆς ζωὴς σας· θά λυπᾶται γιά τά δυσάρεστα, πού -ὅ μή γένοιτο!- πιθανόν νά σᾶς συμβοῦν καί θά διατηρεῖ πάντοτε ἀνοιχτή γιά σᾶς τήν πόρτα τοῦ Ἐπισκοπείου καί τῆς καρδιᾶς του.

Καλή σταδιοδρομία! Συγχαρητήρια θερμά! Ὁ Θεός μαζί σας!

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης  Θ ε ό φ ι λ ο ς