<>

 Συνάξεις νέων ζευγαριών και γονέων στον Ιερό Ενοριακό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Τσουκαλάδων Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 6:30 με 8:00 μ.μ.

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

π. Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς   Κ α μ β ύ σ η ς

ΘΕΜΑ:

«Το φως Του στη ζωή μας-ο έλεγχος του εκνευρισμού»

  

Στη συνάντηση έχει ληφθεί μέριμνα

για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών