<>

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Απολπαίνης Λευκάδος.

Categories: Τελευταία νέα

Κάνουμε γνωστό στόν εὐσεβή λαό ὅτι τήν Π Ε Μ Π Τ Η, 6  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2018 καί ὥρα 6:00 μ.μ στόν

Ι Ε Ρ Ο  Ν Α Ο  Α Γ Ι Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΑΠΟΛΠΑΙΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

θά τελεσθεῖ τό ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ,

ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας

κ.κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ

 

Προσκαλοῦνται ἄπαντες πρός πνευματικήν ὠφέλειαν καί ἁγιασμόν.