<>

Το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας – Έρανος Αγάπης 2017.

Categories: Τελευταία νέα

    Ἡ φιλάνθρωπική διακονία στήν Ἱερά Μητρόπολή  μας ἐπιτελεῖται ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο (Γ.Φ.Τ.), τόν Οἶκο Πρόνοιας (Γηροκομεῖο) καί τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα.
Τό Γ.Φ.Τ. λειτουργεῖ ὡς Φιλανθρωπικό Ἵδρυμα, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, μέ αὐτοτελῆ διαχείριση, ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στά Γραφεῖα τῆς ὁποίας στεγάζεται (ὄδ.  Ἀναπαύσεως 2-4).
Τό 2016 διατέθηκαν 47.617,08 € γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων ἀδελφῶν μᾶς ,τήν ἐνίσχυση ἀπόρων φοιτητῶν καί μαθητῶν, τήν παροχή δεκατιανού σέ τριάντα (30) ἀπόρους μαθητές στά σχολεῖα τῆς περιοχῆς μας, τήν ἀγορά τροφίμων καί φαρμάκων, τήν ἐνίσχυση ἱδρυμάτων, τήν πληρωμή φόρων καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν λειτουργικῶν ἐξόδων τοῦ Γραφείου.
Τό Γ.Φ.Τ. δέν διαθέτει ἰδίους πόρους, οὔτε ἐπιδοτεῖται ἀπό κρατικούς ἤ ἄλλους φορεῖς. Τό μοναδικό ἔσοδό του εἶναι ἡ δική σας ἀγάπη καί προσφορά. Αὐτή ἡ ἀγάπη σας μᾶς δίνει τό θάρρος νά ἀπευθυνθοῦμε καί πάλι σ’ ἐσᾶς καί νά ζητήσουμε τήν ἠθική καί ὑλική σας συμπαράσταση.
Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά συμπαρασταθεῖτε στό ἔργο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, μπορεῖτε:
• Νά καταθέτετε τή δωρεά σας στό Γραφεῖο τοῦ Γ.Φ. Τ. ἤ στόν λογαριασμό του στήν Ἐθνική Τράπεζα, μέ ἀριθμό: 399/290000-97 .
• Νά ἐνισχύσετε τόν «Οἶκο Ἀγάπης» μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης (γάλα, ζάχαρη, καφέ, ρύζι, ὄσπρια, λάδι, ζυμαρικά κτλ.)
Παράλληλα παρακαλεῖσθε νά ἐνημερώνετε τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο γιά περιπτώσεις πού χρήζουν βοηθείας στό τηλ.: 26450 – 22415 (ἐσωτ.:22 ).
Ὧρες: 09.30 π.μ. – 12.30 μ.μ. (ὅλες τίς ἐργάσιμες ἡμέρες)
Ὑπεύθυνος: Διάκ. π. Χριστοφόρος Ἀραβανῆς

                                                         ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

   Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο θα παραμείνει κ λ ε ι σ τ ό  από 15 Ιουλίου έως και 29 Σεπτεμβρίου 2017. Για παραλαβή τροφίμων ή ρούχων –  ενδυμάτων παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο Ιεροδιάκονο π. Χριστοφόρο Αραβανή στο 26450 – 22415 (ἐσωτ.:22 ) –  6981892413.

IMG_4616