<>

Υπ᾽αριθμ. 3029 Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾Μηνύματος εν όψει της ιδιαζούσης υγιειονομικής περιστάσεως῾῾.

Categories: Τελευταία νέα

Επισυνάπτεται η υπ᾽αριθμ. 3029 Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾Μηνύματος εν όψει της ιδιαζούσης υγιειονομικής περιστάσεως῾῾.