<>

Η υπ᾽ αριθμ. 3023 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος περί ῾῾Συνοδικού ευχαριστηρίου λόγου῾῾.

Categories: Τελευταία νέα

Ακολουθεί η υπ᾽ αριθμ. 3023 Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα ῾῾Συνοδικός ευχαριστήριος λόγος῾῾.