<>

Υπ’ αριθμ. 3499/1445/28.07.2020 Εγκύκλιο Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος “Περί συνεπούς τηρήσεως των προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως διά τήν προστασίαν της δημοσίας υγείας”.

Categories: Τελευταία νέα

Ακολουθεί υπ’ αριθμ. 3499/1445/28.07.2020 Εγκύκλιο Σημείωμα Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος “Περί συνεπούς τηρήσεως των προβλεπομένων μέτρων προφυλάξεως διά τήν προστασίαν της δημοσίας υγείας”.