<>

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί στοχοποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας ὐπό μερίδος τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἐξ ἀφορμῆς τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19.

Categories: Τελευταία νέα

Έπισυνάπτεται Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, περί στοχοποιήσεως τῆς Ἐκκλησίας ὐπό μερίδος τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἐξ ἀφορμῆς τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19.