<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


15-12

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των παλιών κατασκηνωτών της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Νοσταλγία και συγκίνηση στην Κατασκήνωση! Η νοσταλγία και η συγκίνηση κυριάρχησαν στον όμορφο και ευλογημένο χώρο των Εκκλησιαστικών Μαθητικών Κατασκηνώσεων της Ι. Μητροπόλεώς μας «Η Φανερωμένη» το απόβραδο της Τετάρτης, 20 Ιουλίου 2016. Στελέχη και κατασκηνωτές που πέρασαν απ’ την Κατασκήνωση από το 1971 μέχρι σήμερα έδωσαν το παρών σε μια πρώτη συνάντηση, που είναι…

????????????????????????????????????

Πραγματοποιήθηκε η 3η κατασκηνωτική περίοδος αγοριών Δημοτικού της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

Χτίζοντας ωραίο κι ευλογημένο παρελθόν στην Κατασκήνωση! «Η πραγματική μας πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία», είπαν. Και είναι να λυπάσαι τον άνθρωπο που είχε ταραγμένα παιδικά χρόνια. Είναι τα χρόνια που θα μπουν στην ψυχή του αυριανού ενήλικα θεμέλια γερά και θα την εμπλουτίσουν με βιώματα δυνατά, ανθεκτικά στο χρόνο. Οι αναμνήσεις των παιδικών…

aaa

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής Βλυχού, «Το εκκλησάκι του βράχου».

    Απέναντι από το κοσμοπολίτικο σήμερα Νυδρί, στη βόρεια απόληξη της χερσονήσου του Γενίου-Βλυχού, είναι χτισμένο ένα μικρό κατάλευκο εκκλησάκι. «Το εκκλησάκι του βράχου», για όσους δε γνωρίζουν ότι είναι αφιερωμένο στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Κυριακή.    Η παράδοση αναφέρει πως οι ναυτικοί που περνούσαν από το σημείο αυτό τις νύχτες, έβλεπαν ένα φως στη σπηλιά…

DSCN6946 (1)

Η 2η κατασκηνωτική περίοδος κοριτσιών Δημοτικού της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

   Εξήντα πέντε κορίτσια, ηλικίας Δημοτικού Σχολείου έζησαν και φέτος εφτά ολόκληρες, αξέχαστες μέρες στο γνώριμο και αγαπημένο χώρο των Εκκλησιαστικών Μαθητικών Κατασκηνώσεων της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης «Η Φανερωμένη».    Με την ευλογία του Θεού και κάτω από τη σκέπη της Παναγιάς μας της Φανερωμένης· με την ευχή και το προσωπικό ενδιαφέρον του…

ΚστΠ2016_αφίσα

Η φετινή «Κατασκήνωση στην Πόλη» πλησιάζει…

Ο καιρός περνάει… Η τέταρτη «Κατασκήνωση στην Πόλη» πλησιάζει! Ο θεσμός που αγαπήσαμε μικροί και μεγάλοι ετοιμάζεται να αρχίσει ξανά! Περισσότερα από πενήντα παιδιά, ηλικίας Δημοτικού Σχολείου, αγόρια και κορίτσια, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ομαδικά για εφτά ολόκληρες μέρες, με πολλές δραστηριότητες ωφέλιμες και ψυχαγωγικές, από την Τετάρτη, 17 μέχρι και την Τρίτη,…

CAMP_2016_REUNION

«Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε…» : Συνάντηση όλων των παλαιών κατασκηνωτών στην Κατασκήνωσή μας!

Η Κατασκήνωση είναι τρόπος ζωής! Και η εκκλησιαστική, είναι πρόταση «καινής» ζωής! Σημαδεύει ανεξίτηλα τις καρδιές και, όσους μεγαλώνουν, τους κάνει να στρέφουν συχνά, νοσταλγικά το βλέμμα προς τα πίσω. Η τοπική μας Εκκλησία, λοιπόν, δίνει την ευκαιρία σε όσους πέρασαν από τις Εκκλησιαστικές Μαθητικές Κατασκηνώσεις της, κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας μας της Φανερωμένης,…

natassa_promo_high_res

Μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου για την ενίσχυση των Κατασκηνώσεών μας

Η Ιερά Μητρόπολή μας με πολλή χαρά γνωστοποιεί ότι το Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016 και ώρα 21.30, η πιο δυναμική τριάδα της ελληνικής μουσικής σκηνής, η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, παρουσιάζουν  στο Φράγκικο Κάστρο της Αγίας Μαύρας (Λευκάδα), σε ένα μαγευτικό σκηνικό, την ξεχωριστή «ΒΑΒΕΛ» τους· μία μεγάλη συναυλία, όλα τα…

IMG_0683

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις της μετακομιδής των ιερών λειψάνων των νεομαρτύρων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην νήσο της Ιθάκης.

  Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία του κλήρου, των κατοίκων και των αρχών της Ιθάκης πανηγύρισε το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ραφαήλ Περαχωρίου την μετακομιδή, εκ της νήσου της Μυτιλήνης, των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ του Ιθακησίου και των συν αυτώ…

DSCN6682

Η 1η κατασκηνωτική περίοδος παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

  Στις 3 Ιουλίου 2016 άνοιξε για φέτος η αυλαία των Εκκλησιαστικών Μαθητικών Κατασκηνώσεων της Ι. Μ. Λευκάδος και Ιθάκης «Η Φανερωμένη».   Με την κατασκηνωτική περίοδο των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας, εκείνων δηλαδή που θα φοιτήσουν στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, κυριολεκτικά έγινε η αρχή! Για πρώτη φορά στις Κατασκηνώσεις μας…

Esperinos-13

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής στο Βλυχό.

Με κάθε ιεροπρέπεια πανηγύρισε και φέτος ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής στο Βλυχό Λευκάδος. Το απόγευμα της Τετάρτης, 6 Ιουλίου 2016 και ώρα 8:00 εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, πλαισιωμένου από κληρικούς των Αρχιερατικών Περιφερειών Νυδριού και Λευκάδος. Από νωρίς οι ευλαβείς προσκυνητές προσέρχονταν πεζοί ή…

DSC_4078

Πραγματοποιήθηκε η 7η εορτή Νεολαίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως.

«Μερικές φορές τα μικρά πράγματα είναι πολύ σημαντικά!» Η Εκκλησία μας μιλάει διαχρονικά τη γλώσσα του «κόσμου». Γίνεται «τοις πάσι τα πάντα, ίνα πάντως τινάς κερδήση». Είναι αποστολή Της να ανιχνεύει ό,τι θετικό διαθέτει ο «κόσμος», να το προσλαμβάνει, να αναδεικνύει κάθε μήνυμα θετικό και ουσιαστικό και να βάζει σε «καινούριους ασκούς» το «αιώνιο κρασί»,…

aaa

Πρόγραμμα Ιεράς Πανηγύρεως Αγίας Κυριακής Βλυχού.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λευκάδος καί Ἰθάκης γνωστοποιεῖ στόν Ἱερό κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό ὅτι ἡ ἐτήσια Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Βλυχοῦ Λευκάδος θά τελεσθεῖ σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα: Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ι Ε Ρ Ω Ν  Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ι…


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου


   fe5c89d1-7acd-43c1-9525-3ebb2bc4f1c4

  afisaCamp2016_ΜΕΓ

  AFISA_kAT_PRSX_2016  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari