<>

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι

Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.

ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.  αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.  ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. 

(Ματθαίος κβ’ 37- κβ’ 40)

Έντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις

Ιωάννης (ιg’ 34 – ιg’ 35)

Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι. πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.  ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν. μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.  ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

Ιωάννης (ιε’ 1 – ιε’ 6)

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα.  ὁ δἑ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.

Ιωάννης (ι’ 11 – ι’ 13)

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Αποστόλου Παύλου: Α’ Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 – ιγ´ 13)Τελευταία νέα – Επικαιρότητα.


Μια ακόμη «Κατασκήνωση στην Πόλη» έρχεται τον Αύγουστο!

Ο φετινός Αύγουστος πλησιάζει και μαζί του η έκτη «Κατασκήνωση στην Πόλη», η καθιερωμένη πια ευκαιρία ψυχαγωγίας, γνώσης και εκκλησιαστικής εμπειρίας που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους! Τη δυνατότητα αυτή είχαν φέτος για πρώτη φορά τα παιδιά της Ιθάκης, καθώς και εκείνα της περιοχής του Νυδριού. Στην πόλη της Λευκάδας, για έκτη συνεχή χρονιά, αγόρια και…

Πρόγραμμα υποδοχής Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας στην Ιερά Μητρόπολή μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποδοχή Ιεράς Εικόνος Παναγίας Παραμυθίας   Η Ιερά Μητρόπολις Λευκάδος & Ιθάκης ανακοινώνει στον ευσεβή λαό και τους επισκέπτες της Λευκάδας ότι, συν Θεώ, στις 27 Ιουλίου 2018 θα μεταφερθεί από τό Άγιο Όρος και την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, αντίγραφο της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας Παραμυθίας, η οποία θα παραμείνει μόνιμα στη Λευκάδα…

Πρόγραμμα λειτουργίας Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου («Οίκου Αγάπης») Ιεράς Μητροπόλεως κατά τους μήνες Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ   Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ὁ Οἶκος Ἀγάπης  (Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο) τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως θά παραμείνει κλειστός  κατά τό διάστημα ἀπό Δευτέρα, 2 Ἰουλίου ἕως καί Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Γιά παραδόσεις τροφίμων ή ρουχισμοῦ παρακαλεῖσθε νά ἐπικοινωνήτε μέ τούς ὑπευθύνους π. Δημήτριο Χριστόπουλο…

Πρόγραμμα καλοκαιρινών Ιερών Ακολουθιών και έργα αναστηλώσεως και αποκαταστάσεως Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας «Κόκκινης Εκκλησιάς» Πλατυστόμων.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης Λευκάδος, στὴν προσπάθειά της γιὰ τὴν ἀναστήλωση καὶ ἀποκατάσταση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν περιοχὴ Πλατυστόμων Λευκάδος, ἒχει προβεῖ στὶς παρακάτω ἐνέργειες ἀπὸ τὶς 14 Ιουνίου 2018, ὅταν ἡ διαχείριση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἐπανῆλθε, μετὰ ἀπὸ δεκαετίες, ξανὰ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Φανερωμένης. Κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς Ἀρχαιολογικῆς…

Ολοκληρώθηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής της μετακομιδής των ιερών λειψάνων των Αγίων νεομαρτύρων Ραφαήλ και των συν αυτω Νικολάου και Ειρήνης στην Ιθάκη.

Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα, κατάνυξη και την παρουσία του κλήρου, των κατοίκων και των αρχών της Ιθάκης πανηγύρισε το Σάββατο, 14 και την Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018 ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ραφαήλ Περαχωρίου την μετακομιδή, εκ της νήσου της Μυτιλήνης στην Ιθάκη, των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ του Ιθακησίου και των συν…

Ιερά Αγρυπνία μνήμης Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πινακοχωρίου Λευκάδος.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ    Ι Ε Ρ Α  Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α   Την ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 πρός ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, θα τελεσθεί Κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία στο Ιερό Εξωκκλήσιο Αγίου Θωμά Πινακοχωρίου Λευκάδος, με την ευκαιρία της εορτή της μνήμης της Αγίας…

Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Ιεράς Πανηγύρεως Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Περαχωρίου Ιθάκης.

Σας ενημερώνουμε ότι την Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  15 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ 2018, εορτή της μετακομιδής εκ της νήσου Μυτιλήνης εις την νήσο της Ιθάκης των ιερών λειψάνων των Αγίων Ραφαήλ του Ιθακήσιου,Νικολάου και Ειρήνης εορτάζει κατά την εκκλησιαστική τάξη ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος …

Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Βλυχού.

             ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ                 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ                       Β Λ Υ Χ Ο Υ  Λ Ε Υ Κ Α Δ Ο Σ                                     Ι Ε Ρ Α  Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ  Α Γ Ι Α Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ…

Πρόγραμμα λειτουργίας «Οίκου Αγάπης» Ιεράς Μητροπόλεως για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2018.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ 311 00 ΛΕΥΚΑΣ – Τηλ. 2645022415, εσωτ. 5 – fax. 2645025354, e-mail: filtamil@hotmail.com Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ Σας ενημερώνουμε ότι ο «Οίκος Αγάπης» (Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο) της Ιεράς μας Μητροπόλεως θα παραμείνει κλειστός κατα το διάστημα από Δευτέρα, 2…

Πραγματοποιήθηκε η γιορτή λήξης των Κατηχητικών Συντροφιών της Ενορίας Κατούνας Λευκάδος.

Το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 8.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στην πλατείας της Κατούνας Λευκάδος η γιορτή λήξης των Κατηχητικών Συντοφιών της Ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου της εν λόγω κώμης. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον διαχρονικό συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη, τραγούδια του οποίου απέδωσαν όμορφα τόσο η Νεανική…

Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ευτυχίου.

Το Σαββάτο, 23 Ιουνίου 2018 τελέσθηκε στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Ευτυχίου Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Θεοφίλου, υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού Ευσταθίου και Ευτυχίου, συζύγου και υιού αντίστοιχα της δωρήτριας του Ι. Ναού κ. Περσεφόνης Λαλαφράγκου καθώς και της…

Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης.

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018 (Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού)  και ώρα 7.15 – 10.00 π.μ. θα τελεσθεί στην Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Καθαρών Ιθάκης Θ ε ί α    Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α (Λειτουργός: Πανοσ. Αρχιμ. π. Σεβαστιανός Μόσχος)


Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 


   

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2018

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΡΑΣ ΑΘΑΝΙΟΥ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΙΘΑΚΗΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

  ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

  ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

  «ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ  Κανάλι Βίντεο

  youtube

  Τυπική Διάταξις

  TD

  e-Βιβλιοθήκη

  37662-532-1(1)-960

  Συναξάριον

  synaxari